ПОЗИТИВНОТО ПРЕТЪЛКУВАНЕ

victor-nizovtzev

Victor Nizovtsev, Mermaid

… Или как да разбираме и управляваме противоположностите в нашия живот

Няма спор, че именно по теми като тази има най-много литература днес и eдва ли някой би омаловажил ползите от „позитивната” вълна. Много „тайни” бяха разбулени или се отворихме за истини, известни на света от най-дълбока древност?

В по-стари времена не е имало психолози и психотерапевти. Или поне не са се наричали така. Своята роля в обществото обаче са имали философите, лечителите, артистите, учителите. Всъщност, и далеч в миналото, и сега – говорим за дълбинна личностна трансформация, за терапия с главен герой самите Ние. Говорим за процес на промяна на всички нива, защото ние сме и ума, и сърцето, но и думите. Автори сме на действията си и на начина, по който общуваме. Ние сме плодовете, които берем. Психотерапевтът днес е достъпен повече от когато и да било, но той е само ориентир по пътя. Истината е, че сами обхождаме своето житейско пространство, преминавайки през различни кръгове и състояния.

Наричат Позитивната психотерапия лечебният метод на бъдещето, отчасти защото в процеса на излекуване нашето участие е решаващо. Междукултурните аспекти, залегнали в основата му предопределят и голямата популярност, която той бързо добива. Тази напреднала концепция за човека и неговата непрекъснато променяща се същност е съвсем на мястото си в глобалния съвременен свят – един свят с все по-малко граници и фиксирани територии. Културите и идентичностите днес са по-пластични и подвижни, все по-хибридни.

Когато се прилага последователно, позитивното претълкуване се превръща в интересен и забавен начин за промяна и управление на различията. С времето ставаме по-спокойни, по-толерантни и приемащи, по-отворени за парадоксите в живота и човешките отношения като цяло. Всъщност говорим за лесен за усвояване подход при справяне с негативизма в мислите, думите и действията – на хората около нас и нашите собствени. Постепенно той се превръща в метод за трансформация не само на миналите и бъдещи събития и възприятията ни за тях, но и за преработване и програмиране на вътрешната реалност. Звучи футуристично и да – вие можете да се научите на това!

Първоначално погледнато, междукултурните различия са отправна точка за проблем, но в системата на д-р Песешкиан те се превръщат в безценен целебен ресурс и едно от основанията да работим със Сянката. В хода на терапията, ние трансформираме осъзнати и неосъзнати страхове, непродуктивните мисловни стереотипи, неконтролируемите емоции и натрапливи спомени. Тя ни отваря пространство за завоюване на нови лични територии, защото всяко преодоляване е просто следващ етап в играта върху голямата шахматна дъска. Този дълбинен процес може естествено да се превърне в поетично вдъхновение, без да отнема от предизвикателствата на търсенето.

Подробно представяне и опит в техниката на позитивно претълкуване може да придобиете, ако се включите в еднодневните тренинги в Пловдив. За въпроси, допълнителна информация и заявки, моля пишете на promianatavteb@yahoo.com.