Мултикултурализъм и транскултурална психотерапия

earth

Събитията в света днес чертаят една съвсем нова културна карта. Заедно с природните стихии и бедствия, които нарушиха нормалния ритъм на живот на големи маси от хора в различни части от света, не стихва и политическото напрежение в редица горещи точки. Всичко това, на фона на икономическата еволюция, с която се опитваме да се справим, ни въвежда в една нова реалност, неумолимо трансформираща живота ни ден след ден.

Промените буквално избухват, но всъщност те имат своята динамика и предистория. Културата и ценностите са динамични фактори в съзнанието на групово ниво;  религиите като един изключително дълбок и непроменяем слой са белязали всяка социална общност; медиите и процесите на миграция на хора са свързани, а от най-дълбока древност хората се стремят към културна свобода и социална справедливост. Повече от нормално е всеки човек да се стреми и към повече благоденствие за себе си и за близките си. Днес, когато говорим за движението на глобалните потоци от хора, трябва да мислим за флуидността и  несигурността, които е много вероятно да последват. Нивата на сигурност на обществото вече имат много повече измерения.

Медиите, пропагандата, въображението и комуникациите са тези, които създават мощни емоционални форми.  Този „интелектуален” елемент е в основата на силните групови чувства, които движат огромни маси от хора и са генератор на енергия с висок потенциал. Знаем, че е неизбежно тя да бъде трансформирана – въпросът е в какво. Как тази локална енергия ще се глобализира? Това не е игра на думи, но истината погледнато малко по-мащабно е че, днес глобализацията е локална. След епохата на Студената война всички ние се оказваме в един мултицентричен свят, в който нацията-държава според някои съвременни мислители, вече е на доизживяване. Хората все повече се отъждествяват със своя етнос, социална група, диаспорична общност, култура или религия и все по-малко с територията, на която са родени, или с държавата, от която са потеглили на това лично пътуване.

Етническите пространства, разположени в различни части на света вече не са маргинални или малки – те са част от една световна културна динамика, те са интерактивни. Те се самовъзпроизвеждат. В този смисъл културализмът не се съотнася само с понятия като етнос или култура, той е част от едно по-дълбоко усещане за идентичност, от една дълбинна и културно конструирана емоция – можем да го кажем и по Юнг – част от даден архетип, от колективното безсъзнателно. Тези емоции са от едно друго, по-висше измерение и имат своя социален мащаб. Тук говорим за структури от чувства, детерминирани от времето и пространството, от определена събитийност, за клъстъри от чувства, „облечени” в ритуал и традиция.

Така че, днес хората все повече се отъждествяват с определен кръг от хора със сходни на техните убеждения и ценности, към който избират да се приобщят. Така етнопространствата днес създават своя собствена локалност, закони и динамика, и е трудно да бъдат разбрани със средствата на „евклидовото” мислене, ако ми позволите тази метафора. Тези пространства конструират всъщност една или различни наслагващи се „транснации”. Ние сме на прага на един нов световен ред, в който понятията нация, държава и етнос са в процес на фундаментална трансформация.

Много изследователи говорят за виртуалността на света, в който живеем – и тук не става дума само за света доминиран от медиите, пропагандата и интернет, това е света на едно ново социално въображение, което контролира живота ни. Ние сме част от напълно реални енергийни вълни, които носят в себе си потенциали с различна честота, взаимосвързани и непрестанно обуславящи се. Да, говоря за една нематериална реалност – не можем да пипнем с ръка безработицата, нали? Нито да визуализираме чувството на болка, а можем ли да властваме над едно слънчево изригване или електромагнитна буря – не. Това са само 3 примера за реално и едновременно случващи се, коренно различни едно от друго, явления. Пример за това, че сме водени от процеси много по-мощни, неуловими, а за някои и необясними, каквито са икономическите тенденции, емоционалната болка и климатичните процеси. За тази многопластовост и същевременно неуловимост на реалността е думата ми днес.

Но да погледнем какво става с отделния човек в един такъв динамичен и сложен свят.  Темпото става все по-ускорено. И това е напълно синхронично с бума на информационните технологии и новите медии. Все по-голямата популярност на социалните мрежи ги превръщат в агент на комфорта, но и на промяната на индивидуално и групово ниво. Това развитие повлиява драстично света на отделния човек, неговите емоции, неговия стил. Да – откритостта, бързината и гъвкавостта на едно такова общуване е безспорен плюс – ние сме все по-информирани, все по-приобщени, все по-отворени към други култури, религии и различия в начина на живот, но като контрапункт сме и все по-привързани към нашите изконни, първични чувства на принадлежност.

Аз съм сигурна, че на някои, може би им липсва личния контакт с приятелите от социалните мрежи, но все пак положителното е, че там всеки е свободен да изгради един свой мечтан въображаем свят. Човек може да има контрол върху това свое творение. Така че, позитивите мисля са повече. В тези виртуални общества ние виждаме ефектите и на транскултуралната психология. Сега е много по-лесно да се потопим в живота на другите, на различните, да обогатим идентичността си с непознати културни влияния. И това също има своя терапевтичен ефект. При всички случаи е полезно да се усетим в кожата си, да видим себе си отвътре, или през призмата на наблюдателя. Известно е, че много психологически състояния на дискомфорт, тъга и депресия са причинени всъщност от състояния на дезориентация и липса на чувство за реалност.

Новите медии дават голям простор и за глобалните движения за промяна, тези с благородни каузи, а също и с екологичен и социален контекст. Те ни включват в един неустойчив и бързо променящ се свят. Виждаме, как животът просто се случва и всеки е различно готов за това, което застава на пътя му.  И промените не са само виртуални, случват се всъщност съвсем на живо.

Да пожелаем на този красив за всички ни ден и начало на календарната 2014 повече здраве и щастие и на емигрантите и бежанците, особено в светлината на последните събития, развиващи се съвсем близо до нашите географски ширини. Най-важното, според мен, си остава нашата голяма отговорност за това, в което се превръщаме самите ние, за нашия собствен модел на мислене и възприятие за промените около нас. Може би е дошло времето да поработим върху собствените си схеми на функциониране, моделите и целите си, а защо не и върху ценностната си система. Принудени сме да го направим! Затова ни е нужно ново мислене, нови нагласи, нови емоции. Днешният човек е съвсем различен, той сам гради своята нова мултикултурна идентичност. Искам да пожелая на всички и повече доброта, защото ако ние сме добри, тогава можем да се отворим и за другите и да им помогнем да променят живота си.