Love. Timeless…

“Age has no reality except in the physical world. The essence of a human being is resistant to the passage of time. Our inner lives are eternal, which is to say that our spirits remain as youthful and vigorous as when we were in full bloom. Think of love as a state of grace, not the means to anything, but the alpha and omega. An end in itself.”
Gabriel Garcí­a Márquez, Love in the Time of Cholera

La Belle Dame Sans Merci (The Beautiful Lady Without Pity, 1902), by English Victorian painter & illustrator, Sir Frank Dicksee

La Belle Dame Sans Merci (The Beautiful Lady Without Pity, 1902), by English Victorian painter & illustrator, Sir Frank Dicksee

Abraham Maslow On Integrity, Spiritual Growth and Self-Actualization

Characteristics of the Self-Actualized Person:
The partnership aspect

Profound interpersonal relationships are another aspect of the self actualized person. Self-actualizing people have deeper and more profound interpersonal relations than other adults. These relationships are more likely to be with others who are also self-actualized. They generally tend to have relatively few friends, but those relationships are deep and very meaningful. It is also found that self-actualizers often have followers or worshippers. The relationship is often one-sided, where the followers wish to have more than the self-actualized individual is willing to give.

 

In Tune with Time

време

Има красиви сентенции за времето…

Според американската психоложка Вирджиния Сатир, то е своеобразна мярка за зрелостта в един жизнен път: „Когато човек дойде на този свят, той изобщо не знае как да оценява времето. Това се научава бавно, в продължение на години. Натрупването на опит по отношение на времето и неговото използване е един от най-сложните проблеми на човешкото съществуване.“

Крилатата фраза на Левски – „Ние сме във времето, и времето е във нас“ е може би най-брилянтното и лаконично определение на тази философска категория в българската литература. Човекът, с неговото индивидуално усещане и виталност е арената за случване на собственото му психологическо време.

Тялото притежава способността да възприема субективно темповете, отмервани от часовете, минутите и секундите. Тази негова способност се проявява чрез сърдечния ритъм и един изключително чувствителен вътрешен инструмент – сърцето. Как се чувствахте днес? Заети, щастливи, отчаяни? Успявате ли да синхронизирате своите различни скорости на движение? Колко бързо изтича един ваш ден? А дали имахте търпение?

Времето е като холограма, през която можем да преминем в друго пространство. Но думата ми днес е за времето вътре в нас – времето, което преодолява нетърпението, което трансформира и ни води към автентичния АЗ. Играейки, ние го натоварваме със смисъл, освобождаваме се от хватката на самоконтрола и преживяваме усещането за свобода по-пълноценно. Ето за това време си струва да се говори.

Вярното темпо е всъщност вярното отношение към времето. Не бързайте толкова. Всеки разговор за времето е разговор за това как всъщност създаваме мислите, чувствата и действията си. Как обичаме? Как удължаваме живота на времето, посвещавайки се на другите? Защото имаме Време за всичко…