СЪРДЕЧНА КОХЕРЕНТНОСТ

SWAN LAKE BY IRINA KARKABI

Swan Lake By Irina Karkabi

Потапянето в сладостното блаженство на красивия спомен е нещо, на което се отдаваме често съвсем спонтанно. Нима има нещо по-естествено от стремежа към преживяване на нежност, спокойствие и свързаност с красотата и добротата около нас. В такива моменти изпитваме онова стоплящо чувство на принадлежност и благодарност за сливането с тази представа и енергията на любовта. Тя не е обикновено „виждане“ на спомена върху екрана пред затворените ни очи. Тя е потапяне в океана на една дълбока отдаденост.

Сърцето е чувствително към образите, възникващи в съзнанието ни. То е същество от любов, което реагира мигновено, ако се концентрирате и усетите неговия отговор. Епизодите на щастие са оцветени различно при всеки. За едни това е приятната и разтоварваща разходка сред природата, за други – изкачването на високи върхове, при трети е погледа на дете, а за четвърти – смирения акт на благодарност.

По време на медитация, ние извикваме красивия спомен и това активира сърдечната вибрация. Често, на устните е изписана неволна усмивка, което от своя страна е доказателството за свързване с една обособена част от главния мозък, за удобство наричана „емоционален мозък“. Чувството е съпроводено с топлина и разширяване на областта в средата на гръдната кост, където е ситуирано нашето физическо сърце. Именно тези преживявания са знак за наличие на сърдечна кохерентност.

Сърдечната кохерентност е постигането на вътрешна съгласуваност, усещане за хармония, равновесие и емоционален баланс. Сред многобройните изследвания по темата са тези на „Америкън джърнъл от кардиолоджи“, където учените от института (McCraty, Atkinson etc., 1995) доказват, че дори краткотрайното свързване с позитивна емоция, благодарение на спомен или дори на въображаема сцена, много бързо довежда до преминаване на сърцето във фаза на кохерентност. То изпраща сигнал до емоционалния мозък и по този начин контактът между тях е установен. От своя страна, емоционалният мозък транслира импулс до сърцето и усилва неговата кохерентност. Тази размяна на енергия между „двете сърца“ продължава различно дълго при всеки, но ако се концентрираме върху процеса, и задържим визуализацията, можем да се радваме на блаженство в рамките на 30 и повече минути.

Кохерентността създава равновесие в нервната система, което ни позволява да подобрим интуицията си и качеството на своите реакции. Именно чрез нея се активира мъдростта на емоционалния мозък и функциите, за които отговаря когнитивния мозък – разсъждение, абстрактни умозаключения и планиране. Кохерентността ни свързва с нашето „вътрешно аз“ и образно казано повишава оборотите, придвижва ни към друго ниво на функциониране, преодолявайки хаоса или негативизма в мислите.

Медитацията на сърцата близнаци е един от инструментите за постигане на сърдечна кохерентност. Чрез нея ние активираме сърдечния център, но също и енергията в емоционалния мозък и другите центрове в областта на главата, като по този начин се хармонизират функциите на ендокринните жлези, които отговарят за тях. Затова и медитацията носи това име – тя ни свързва с „вътрешното аз“, но също и с „висшия аз“, активира физическото и духовното ни сърце едновременно. Тя е инструмент не само за преодоляване на стресови ситуации или негативни емоции, тя е цялостен метод за саморегулация на най-висши нива.

Пегас и музите

Pegasus (1)

Scott Gustafson, Pegasus and the Muses

Когато говори за синхроничността, Юнг често припомня ситуации около възникването на тази идея и връзката й с теорията на относителността на Алберт Айнщайн, който защитава професура в Цюрих през 1910-1913 година. По време на многобройните им срещи в този период, именно той, първи е започнал да говори за относителността  не само по отношение на времето и пространството, но също така и за тяхната връзка като психологически обусловени. Юнг работи в продължение на 30 години върху тази теория, определяйки я като действие на акаузален принцип, свързващ едновременното проявление на две психофизични явления. Наличието на синхроничност предполага, че значимите съвпадения на физични и психологични феномени стоят отвъд диадата „причина-следствие“.

Редовно практикуващите различни методи за самоусъвършенстване, често споделят, че след определен период от време, започват да се натъкват на все повече ситуации и преживявания от такъв характер. Постепенно животът ни сякаш се насища с неслучайни съвпадения, уж случайни срещи или дори – с внезапно сбъднати желания. Отключва се поток от енергия, която ни отвежда абсолютно непланирано на места, на които трябва да бъдем и то в точно определен момент. Така срещаме точните хора, купуваме подходящата книга, чуваме песен с ясно послание, или сънуваме сън, който ще видим наяве след години.

Интересни аналогии в тази посока можем да открием и в заключенията на Карл Густав Юнг по отношение на Оракулът “И Дзин”. В предговора, възложен на Юнг през 1948 година от американските издатели на  превода от китайски на „И Дзин. Книга на промените“, той казва: “Тази книга трябва да види бял свят за тези, които с нейна помощ ще съзрат някакво ново знание.” И още преди това: “Оракулът „И Дзин” предлага своите услуги без всякакви доказателства и резултати, но не се рекламира и неохотно се разкрива; той, като частица от природата,  чака, докато го събудят. Той не предлага знание и могъщество, а видимо е подходяща книга за тези, които се стремят към самопознание, мъдрост и деятелност, ако такава е необходима. Той нищо не обещава, и по никакъв начин не носи отговорност в случай, че някой си направи погрешни изводи. За да се прибегне към този метод се изисква интелигентност. За да си глупав, не се изисква, както е известно, да владееш някакво изкуство.” (Цюрих 1948 год., превод Shi-jian, източник: http://iztoknazapad.com/?page_id=441)

Тези проявления на живота се осъзнават в даден момент, но до такова ниво на себереализация можем да достигнем само чрез вътрешното търсене и усъвършенстване, шлифовайки диаманта в сърцето. Заниманията с медитация са само една от възможните техники, които успокояват ума, носят вътрешен мир, освобождават ни от ненужни пориви – и позитивни, и негативни, а в дългосрочен план развиват с кристална яснота приоритетите и мисията в живота ни. Тогава постигаме и еднонасоченост на волята. Тайната е в балансирания и хармоничен живот вътре в самите нас и взаимоотношенията ни, а медитацията е само един от начините да го постигнем.

Разбира се,  най-напред  е необходимо да изчистим вътрешното си пространство и да прегърнем онова равно и спокойно темпо, понякога почти непостижимо в хаоса. Ако притихнем във вътрешната тишина, тя ще отвори сетивата, с които да възприемем и „видим“ знаците на синхроничността. Ако постигнем разширяване на съзнанието и успеем да го поддържаме в неговата оптимална функция „тук и сега“, то може да ни се стори, че всичко около нас се развива в друго измерение – без усилие, без пречки, без трудни въпроси…

Когато медитираме редовно, нашата аура става по-плътна и чиста, вибрира с по-висока скорост, съответно това се случва и с енергийните центрове в нея. Не е тайна, че всеки от тях има съответна психична функция, като някои от тези центрове са маркери за интелигентността и познавателните способности на личността. Удължаването на състоянието на разширено съзнание и събуждането на енергията „кундалини“ са именно процесите, които стимулират еволюцията на тялото и душата. Те неминуемо довеждат до драстични електрохимични реакции в мозъка, повлияват ендокринните жлези и работата на всички наши органи и системи. Без еволюцията на тялото и мозъка, не е възможно да се случи пренастройване в управлението от по-високо ниво, развитие на интуитивната интелигентност и връзка със свръхсъзнанието, ако използваме терминологията на Зигмунд Фройд.

Древните притчи разказват за връзката „душа-тяло“, описвайки я като подобна на тази между коня и неговия ездач. За да бъде конят успешно и майсторски насочван, ездачът също трябва да е добър. В древногръцкия мит, Пегас може да ни издигне до седмото небе, но ако прецени, той може и да ни хвърли от гърба си. Не е ли това митично пътуване доста сходно с пътуването към нашите вътрешни висини? Когато медитираме и съзнателно развиваме способностите си, ние даваме енергия на душата и успяваме да постигнем сила и интегритет, спокойствие, яснота и, разбира се, именно този контрол върху физическото и останалите фини тела.

Има и други учени, които анализират синхроничността и нейната връзка с обединението на физическия и психичния свят.  Волфганг Паули, Пол Дейвис, Дейвид Пийт са част от физиците, изследвали и коментирали явлението синхроничност. Според Дейвид Пийт  „синхроничностите разкриват отсъствието на разделение между физическия свят и нашата вътрешна психическа реалност. По такъв начин, относителната рядкост на синхронистични преживявания в нашия живот показва не само степента, в която ние сами се фрагментираме от общото поле на съзнанието, но също така и степента, в която се самоизолираме от безкрайния и удивителен потенциал на по-дълбоките редове на ума и реалността. Според Пийт когато ние преживяваме една синхроничност, това, което реално изпитваме, е „човешкият ум, действащ за момент в своя истински ред и разпростиращ се навсякъде в обществото и природата, движещ се през редове на увеличаваща се изтънченост, достигащ източника на ума и материята в самата творческа способност“ („Холографската вселена“, Майкъл Толбот).

Карл Густав Юнг описва в своите трудове многобройни случаи с пациенти, които именно в такива критични периоди на израстване и трансформация започват да се натъкват на чести и значими съвпадения, съпровождащи неочаквани и нови прозрения, периоди на настъпване на смърт или раждане, дори значими професионални промени. Юнг забелязва, че те достигат върха си, когато новото разбиране или прозрение се появи на повърхността на съзнанието на пациента. Т.е. той свързва функционално духовната еволюция, процесът на осъзнаване и трансформация с процесите на лечение и усъвършенстване на личността, с нейното цялостно израстване и помъдряване.

Работата върху себе си, вниманието и грижата, с които се отнасяме към нашето вътрешно дете, разбирането ни за контекста около нас, са все важни усилия – част от ежедневната работа на душата. Никога не е късно да се отворим и да „видим“ дълбоката взаимосвързаност на света около и вътре в нас – неговата красота и любовта, които струят от всички посоки. Вероятно всеки от нас има един специален и много личен момент в живота си, когато всичко това започва да се случва осъзнато. Съвсем на живо…

InnerSource

“It is in troubled times that it becomes most important to remember that the wonder of life places the medicine of the Self near where the poison dwells. The gifts always lie near the wounds, the remedies are often made from poisonous substances and love often appears when deep losses become acknowledged.”
Michael Meade

 

Sir Frederic Leighton, Flaming June, 1895

Sir Frederic Leighton, Flaming June, 1895

Ancient and modern masters alike have shown us that mindfulness is the direct path to emotional healing and spiritual awakening. Dreams teach how to recognize the spiritual lessons of each phase of the Journey and urge us to learn. Relaxing our grip on control, our dreams open us to guidance from the InnerSource. Seeing through the illusion of permanence, they teach us to release attachments and grieve the limitations and losses that life imposes. Mindful of our destructive rush to judgment, our dreams move us to embrace compassion for our own suffering—not just that of others. Finally, dreams teach us mindfulness of our impatience so that we may live more consciously and awake in the present moment.

Swim like a #SWAN

Black swan

Although the swan is very often perceived as one of the symbols of pure love, I would like to attract your attention to a different aspect of the legend. There is something else in the character of these magical birds. Something that makes them so marvelous and attractive, always showing elegance and serenity that start from within. These gracious creatures fuse their sophisticated aura into the still waters in silence. Drifting away peacefully, the swans leave us in a special feeling of relaxed concentration.

It seems that swans show perfect control, but such control is an illusion we can easily relate to our own experience. Bringing joy and love to the world, they reveal naturally the beauty of the inner power. Just like them, we go through subtle invisible journeys – no matter, how conscious is the feeling of this process. Do we realize the depth of our intuitive flow, do we understand fully the outcome for the people, close to us?

This inner contentment is a sign of maturity and relaxed mindset. This is not just a state of mind or… some kind of supreme personal performance. It is part of the everyday life, when we become aware of the games our mind can play. Gradually, with time, it brings to surface the finest beauty of the self. The self, aspiring to excellence.

What is at the core? Some answers can build a meaningful story, while others can surely point at relevant questions. The question of “Who are we?” poses a simple, yet fundamental search that has to be respected during every major personal shift. We are in a full dynamic – conscious or subconscious, but are we learning the habit of withdrawing from the active mode? Are we capable of switching from one condition to another?

Let’s recollect and refresh the hidden memories about ourselves in this present moment.

Some speakers will start the conversation with a note about personal branding. Put another way, branding is quite popular these days and many people think, we should purposely build our personal “brand”. Missing this effort, we may lose our direction and identity, according to them. But…

Who are you?

We can approach this fundamental question in many ways. And it is inevitable, if we want to survive or win. So let’s start with the
Strehgths.
This is the easiest part – we all have our good qualities to demonstrate, communicate and be proud of. And we love talking about them.

Much more important issues will surface by summarizing our
Weaknesses.
Usually, they appear after the number 10 in the list. We step a little out of our comfort zone, but still trying to keep the “good face” on. This is obvious, as the self-respect is under fire.

The next level of the game is reached, when we are asked about our
Ambitions.
While some of us may feel the power and the excitement of the protagonist in his/her own show, others may not have enough reasons to strive toward popularity or power. Success is not a goal for them. Just the opposite and this is the most interesting part, I think.

Finally, we will have to wrap up the
Needs.
The issue here is more about the deep context inside us – do we know what we really NEED? At the end of the day, we will have to solve this eternal dilemma: how our needs are related to the constant re-evaluation of our ambitions. Will that change our matrix?

Learn to practice SWAN. Learn to “swim”, following the curves of the Strengths, Weaknesses, Ambitions and Needs and you will become a Master of the inner change. In fact, swans are one of the best examples nature provides to show us this amazing transformation. It is worth mentioning here the name of Hans Christian Andersen – one of the most famous storytellers of Change. His beautiful fairytale “The Ugly Duckling” is a story for adults. The ugly duckling was not just a survivor… it became so much more. A brilliant example of a noble character, wisdom and courage.

Just like you…

 Swan Lake