OUR BASIC NEEDS

Олга Суворова.jpg

Olga Suvorova, Russian painter

Whatsoever degree of right motivation you possess, and whatsoever truth or truths you have actually embodied, to that degree you are a Conscious Soul Incarnate. The evolving Soul consciousness within the more or less integrated persona has two basic needs which, when fulfilled, aid its evolution and stabilize the expression of its present point of development. These are:
1. The need for creativity.
2. The need to serve humanity.

The Spiritual Soul is essentially creative. As it comes into incarnation, it needs to enter into creative activity in order to further its own Spiritual growth, just as the young child needs to enter into physical activity in order to further its physical growth. Because the Spiritual Soul is naturally identified with the One Life, it evolves more quickly and easily as it serves that aspect of the One Life into which it is focused. It needs, as a human being needs food and drink, to serve humanity. These two needs can be integrated into one and fulfilled by one activity, namely creative service, which is actually the path of Discipleship.

We define creativity as that activity which produces an adequate vehicle of Truth, or purity of expression. Regardless of the type of vehicle produced, whether it be a book, a painting, a symphony, an electrical machine, a home, or a word, if it adequately conveys a Truth, it is pure in its expression, and thus, it is a creative masterpiece.

Lucille Cedercrans, Creative Thinking, Lesson 40

Dear Reader

ЕНЕРГИЯТА СЛЕДВА МИСЪЛТА

fuji 001

… Мислете за нещата, които са добродетелни и заслужават възхвала, които са истински и благородни, праведни, чисти, красиви и достойни за възхищение. Филипяни 4:8

Един от първите духовни закони, който трябва да се разбира от търсещия е доста популярен – повечето от вас са чували много пъти: “Енергията следва мисълта”. Това е фундаментална истина, която носи много конотации. Те ще бъдат правилно изтълкувани и наистина възприети, ако хората станат „добри майстори“ на формите, които сами създават, майстори на собствената си съдба. Но преди всичко, трябва да разберем, защо енергията следва мисълта? Кои са специфичните взаимовръзки, които задвижват този процес – в нас самите, в природата и в обществата ни?

Мислите са нематериални – не можем да ги видим, чуем, вкусим, докоснем или помиришем. За повечето хора, в действителност, те нямат някаква ясна основа. И все пак, те са причина за всичко, което преживяваме във външния свят на събитията и феномените. Преди да има опит, трябва да има съзнание; да има процес на формулиране на мисъл в съзнанието, което от своя страна да насочи енергията към съответната адекватна форма и опит. Всеки опит е в пряка корелация с нашия мисловен живот.

Когато започнете да разбирате творческия процес, постепенно ще започнете да доминирате и над формите и характеристиките на околната среда, над обстоятелствата във вашия живот, защото те са вече част от вашата система. Така те – като продължение на самите вас – няма да могат да приемат тезата за непредсказуемата съдба, защото природата на съзнанието, поляризирано изцяло на психическо ниво, е да създава и контролира себе си и видимите резултати. Съзнанието търси информация чрез ученето, медитацията и експеримента. То ще започне да придава форма на резултатите от усилията, чиято цел е да се постигне пълноценно знание за способностите ни и как да ги претворяваме в конкретни дела. Мисъл-формите, произведени на ментално ниво ще пожънат и съответните „възнаграждения“, според вложеното в тях качество и чистотата на мотива.

По тази и много други теми ще се водят дискусии в едногодишен онлайн курс по книгата на Lucille Cedercrans „Творческо мислене“. Ако това е пътуването, което търсите, можете да се включите в малка международна група. За целта, единственото нещо, което е необходимо да направите, е да изпратите имейл на innerchangecreation@gmail.com, за да се регистрирате. Насърчаваме ви да задавате въпроси.

Работният език на сесиите и материалите е английски.

Курсът е безплатен.

Ежеседмичните срещи включват общо 40 урока, които ще бъдат провеждани всяка неделя от 28 януари 2018 г. до ноември 2018 г. с прекъсвания за празниците и лятната ваканция. Класовете ще започват в 18.00 часа и ще бъдат с продължителност  1 – 1.5 часа. На всеки, който се включи в групата, уроците ще бъдат изпращани предварително – като аудио запис и PDF файл. Участниците ще получават и запис на самия разговор от груповата среща, след като тя приключи. Всяка неделя ще ви бъде изпращан и линк за връзка преди уговорения начален час.

Неостаряващата мъдрост, вдъхновила хиляди философи, артисти, учени и писатели ще се разгърне пред вас чрез оригинални текстове, медитации и упражнения, поради което препоръчваме редовно участие в срещите на живо. Моля да заявите желанието си за включване в курса не по-късно от 20.01.2018 г. Местата са ограничени.

Фасилитатор на курса „Творческо мислене“ е Магдалена Герева – психолог и психотерапевт. Допълнителна информация по темите в него, може да прочетете на сайта: http://www.academyofwisdomteaching.eu

Можете да разпространите анонса на английски от тук: DEAR READER…

ДУШАТА Е ТВОРЕЦЪТ

Frederick J. Waugh, The Knight of the Holy Grail, ca. 1912

Frederick J. Waugh, The Knight of the Holy Grail, 1912

Книгата на Lucille Cedercrans „Творческо мислене“, както и курсът базиран на нейните текстове предпоставя, че хората се раждат с две основни потребности: да творят и да помагат на другите. Според нея, природата на душата, в своето най-автентично измерение, е извор на всичко стойностно, което можем да създадем. Впечатлението, което правим на света около нас, начинът, по който изглеждаме, чувстваме и действаме – всичко това се диктува от вътрешното “състояние на съзнанието”. Тук е скрит източникът на най-дълбоката ни творческа същност със своите неизброими проявления.

Едногодишният курс лекции „Творческо мислене“ ще ви отведе до прага на едно самоотвержено пътуване към следващата фаза във вашия духовен растеж. Той е предназначен да улесни, стъпка по стъпка, процесите на вътрешно изчистване и разкриването на творческия потенциал, който носите. Информацията, включена в курса е представена в рамките на няколко цикъла. Всеки урок създава основа за разбиране и подготовка към следващия. Така се създава хармоничен ритъм, захранващ процеса на трансформация. Медитациите са сърцето на този курс, а текстовете ще стимулират вашата лична практика и разбирането за промените, които биха могли да настъпят. С времето ще осъзнаете, че придобитият опит и чувствителност не могат да се сравнят с нищо от усвоеното досега. Ще забележите лекотата и мъдростта на универсалното познание, което ще се разгръща в сърцето ви с непознати до този момент грация и съвършенство. Останете отворени и се отпуснете в прегръдката на лотоса.

Ако това е пътуването, което търсите, можете да се включите в тази малка международна група. За целта е необходимо нещо много просто – да изпратите имейл на innerchangecreation@gmail.com, за да се регистрирате. Насърчавам ви и да задавате въпроси. Курсът е безплатен, а работният език на дискусиите и материалите – английски.

Ежеседмичните срещи включват общо 40 урока, които ще бъдат провеждани всяка неделя от 28 януари 2018 г. до ноември 2018 г. с прекъсвания за празниците и лятната ваканция. Класовете ще започват в 18.00 часа и ще бъдат с продължителност 1 – 1.5 часа. На всеки, който се включи в групата, уроците ще бъдат изпращани предварително – като аудио запис и PDF файл. Участниците ще получават и запис на самия разговор по време на груповата среща, след като тя приключи. Всяка неделя ще изпращам и линк за връзка преди уговорения начален час.

Неостаряващата мъдрост, вдъхновила хиляди философи, артисти, учени и писатели ще ви бъде представена чрез оригинални текстове, медитации и упражнения, поради което препоръчвам редовно участие в срещите на живо.

Фасилитатор на курса „Творческо мислене“ е Магдалена Герева – психолог и психотерапевт. Допълнителна информация по темите, които ще бъдат дискутирани, може да прочетете и на сайта: www.academyofwisdomteaching.eu

Моля да заявите желанието си за включване в курса не по-късно от 20.01.2018 г. Местата са ограничени.

 

DEAR READER…

Dolomites

This announcement contains information about the Creative Thinking Course based on the book of Lucille Cedercrans. The lessons in the course are written as a guide, which, it is hoped, will help more people to realize that they are not a product of their environment or a victim of circumstances.

The book implies that we have two basic needs: the need for creativity and the need to serve humanity. Our Spiritual Soul is essentially creative. The impression we make upon the world, the way we look, feel and act – all of these are dictated by the inner “state of consciousness”. Here is our creativity. Lucille says: „…we seek the good, the true, and the beautiful in its universality. We seek out those principles and those concepts, which are universal in its application and if they produce the good, the true and the beautiful for one, they must do so for each and everyone.“

The Creative Thinking Course leads towards self-initiated spiritual growth and development. It is designed to facilitate, step-by-step, the cleansing process of the persona instrument initiating Soul Awareness. The information included is presented in a cyclic fashion. Each lesson builds a foundation for understanding and prepares the way for the next one. It creates a harmonic rhythm which aids the overall transformational process. All meditations are the heart of the course; the texts are designed to aid your practice and comprehension of the meditations.

If this is a journey you were looking for, consider that we start in late January 2018. The course has no prerequisites and is open for everyone. As part of the Ageless Wisdom, it has been made available by the Academy of Wisdom Teaching Europe and is free of charge. If you want to participate, please give us a feedback by writing an e-mail to innerchangecreation@gmail.com.

“We cannot teach people anything; we can only help them discover it within themselves.” Galileo Galilei

For more information, please visit http://www.academyofwisdomteaching.eu