Happiness, Joy & Bliss

In happiness, it is the physical and emotional elementals that feel complete. When a person’s consciousness enters the analytical mind, he loses the sense of a feeling of completeness because he begins to see how much there is yet to satisfy his urges, drives, and desires. He then loses a part of his happiness.

Joy begins when a person’s consciousness penetrates into the higher mind. The higher mind sees things in holistic concepts and gradually impresses the physical and astral bodies with the feeling of completeness — because every bit, every experience of happiness, every want or desire already exists within them. They can enjoy all the happiness of the world by eating one apple, or all the happiness of joy of sex and friendship with one partner. Thus, the higher mind not only restores happiness to the lower bodies but also makes a person realize joy.

The state of bliss develops slowly when the consciousness makes a breakthrough into the Intuitional Plane, where feelings of completeness begin in all-inclusiveness. The flow of bliss continually feeds a person’s joy and happiness, supplying him with psychic energy.

Torkom Sarayadarian, In: “Happiness, Joy & Bliss”

Gustav Klimt, Golden Tears

Gustav Klimt, Golden Tears

The Power of Now

Има моменти, когато усещаме себе си в прегръдката на живота. Струва ни се, че върху нас се разлива неуловимото спокойствие на въздуха. Че виждаме усмивката на този специален миг…

Един миг-подарък, който можем да си позволим, ако сме събудили сетивата си. Той е в особената вътрешна притихналост на сърцето – мигът в неподвижна тишина.

Можем да търсим и преоткриваме отговорите непрекъснато, защото това е случването на света около нас. Упражняваме се да бъдем концентрирани върху Същността. Да бъдем „тук и сега“ и да се свържем със себе си.

Подобно на играта на слънчевите зайчета, това винаги предизвиква усмивка, защото в играта е нашият красив момент на изненада. Една игра, стара като света, в която заблестява синхроничното присъствие на обстоятелствата – светлината, огледалото и отражението. Играейки, усещаме нейният ритъм. В нея има скорост и сила. Тя е блясъкът на истината, пристигащ с бързината на инсайт. Внезапното разбиране, което осветява уникалността на момента. Безусловното доверие към инстинкта на сърцето.

Да играем с измеренията на времето е радост, която се появява мигновено и изпълва живота във всичките му форми. Тя е в краткото блаженството на себеоткривателството, след което всичко сякаш се подрежда точно както трябва.

Тук и сега е личното ни пътуване в безкрайността като поредица от мигове в прорезите на време-пространството. Едно пътуване като низ от сладки моменти, когато наистина обикваме себе си.

“When you realize that eternity is right here now, that it is within your possibility to experience the eternity of your own truth and being, then you grasp the following: That which you are was never born and will never die. . . ”

Joseph Campbell, Thou Art That: Transforming Religious Metaphor

Goodward

John William Godward, When the heart is young, 1902, Detail