СЪРДЕЧНА КОХЕРЕНТНОСТ

SWAN LAKE BY IRINA KARKABI

Swan Lake By Irina Karkabi

Потапянето в сладостното блаженство на красивия спомен е нещо, на което се отдаваме често съвсем спонтанно. Нима има нещо по-естествено от стремежа към преживяване на нежност, спокойствие и свързаност с красотата и добротата около нас. В такива моменти изпитваме онова стоплящо чувство на принадлежност и благодарност за сливането с тази представа и енергията на любовта. Тя не е обикновено „виждане“ на спомена върху екрана пред затворените ни очи. Тя е потапяне в океана на една дълбока отдаденост.

Сърцето е чувствително към образите, възникващи в съзнанието ни. То е същество от любов, което реагира мигновено, ако се концентрирате и усетите неговия отговор. Епизодите на щастие са оцветени различно при всеки. За едни това е приятната и разтоварваща разходка сред природата, за други – изкачването на високи върхове, при трети е погледа на дете, а за четвърти – смирения акт на благодарност.

По време на медитация, ние извикваме красивия спомен и това активира сърдечната вибрация. Често, на устните е изписана неволна усмивка, което от своя страна е доказателството за свързване с една обособена част от главния мозък, за удобство наричана „емоционален мозък“. Чувството е съпроводено с топлина и разширяване на областта в средата на гръдната кост, където е ситуирано нашето физическо сърце. Именно тези преживявания са знак за наличие на сърдечна кохерентност.

Сърдечната кохерентност е постигането на вътрешна съгласуваност, усещане за хармония, равновесие и емоционален баланс. Сред многобройните изследвания по темата са тези на „Америкън джърнъл от кардиолоджи“, където учените от института (McCraty, Atkinson etc., 1995) доказват, че дори краткотрайното свързване с позитивна емоция, благодарение на спомен или дори на въображаема сцена, много бързо довежда до преминаване на сърцето във фаза на кохерентност. То изпраща сигнал до емоционалния мозък и по този начин контактът между тях е установен. От своя страна, емоционалният мозък транслира импулс до сърцето и усилва неговата кохерентност. Тази размяна на енергия между „двете сърца“ продължава различно дълго при всеки, но ако се концентрираме върху процеса, и задържим визуализацията, можем да се радваме на блаженство в рамките на 30 и повече минути.

Кохерентността създава равновесие в нервната система, което ни позволява да подобрим интуицията си и качеството на своите реакции. Именно чрез нея се активира мъдростта на емоционалния мозък и функциите, за които отговаря когнитивния мозък – разсъждение, абстрактни умозаключения и планиране. Кохерентността ни свързва с нашето „вътрешно аз“ и образно казано повишава оборотите, придвижва ни към друго ниво на функциониране, преодолявайки хаоса или негативизма в мислите.

Медитацията на сърцата близнаци е един от инструментите за постигане на сърдечна кохерентност. Чрез нея ние активираме сърдечния център, но също и енергията в емоционалния мозък и другите центрове в областта на главата, като по този начин се хармонизират функциите на ендокринните жлези, които отговарят за тях. Затова и медитацията носи това име – тя ни свързва с „вътрешното аз“, но също и с „висшия аз“, активира физическото и духовното ни сърце едновременно. Тя е инструмент не само за преодоляване на стресови ситуации или негативни емоции, тя е цялостен метод за саморегулация на най-висши нива.

The Seed Market

Irina Karkabi, Morning Breeze

Irina Karkabi, Morning Breeze

Can you find another market like this?
Where,
with your one rose
you can buy hundreds of rose gardens?
Where,
for one seed
get a whole wilderness?
For one weak breath,
a divine wind?
You’ve been fearful
of being absorbed in the ground,
or drawn up by the air.
Now, your waterbead lets go
and drops into the ocean,
where it came from.
It no longer has the form it had,
but it’s still water
The essence is the same.
This giving up is not a repenting.
It’s a deep honoring of yourself.
When the ocean comes to you as a lover,
marry at once, quickly,
for God’s sake!
Don’t postpone it!
Existence has no better gift.
No amount of searching
will find this.
A perfect falcon, for no reason
has landed on your shoulder,
and become yours.

Rumi