Happiness, Joy & Bliss

In happiness, it is the physical and emotional elementals that feel complete. When a person’s consciousness enters the analytical mind, he loses the sense of a feeling of completeness because he begins to see how much there is yet to satisfy his urges, drives, and desires. He then loses a part of his happiness.

Joy begins when a person’s consciousness penetrates into the higher mind. The higher mind sees things in holistic concepts and gradually impresses the physical and astral bodies with the feeling of completeness — because every bit, every experience of happiness, every want or desire already exists within them. They can enjoy all the happiness of the world by eating one apple, or all the happiness of joy of sex and friendship with one partner. Thus, the higher mind not only restores happiness to the lower bodies but also makes a person realize joy.

The state of bliss develops slowly when the consciousness makes a breakthrough into the Intuitional Plane, where feelings of completeness begin in all-inclusiveness. The flow of bliss continually feeds a person’s joy and happiness, supplying him with psychic energy.

Torkom Sarayadarian, In: “Happiness, Joy & Bliss”

Gustav Klimt, Golden Tears

Gustav Klimt, Golden Tears

Mirror, mirror…

“I didn’t know my life was a reflection of me.”

AbbeyAltson,1866-1949

AbbeyAltson,1866-1949

Developing the Seer
Few people understand the power of the mind. You can create anything by the mind, good or bad. It is a force, an energy. All our sufferings are due to the mind.

In physics, the scientists have clearly stated that both matter and energy are creations of the mind. Time and space are both spanned by the mind. The time/space/object continuum is created by the mind, just as we make a candle out of wax. The wax is the candle and when it melts, there is no candle. In the same way, the mind is extending itself.

You must realise that the mind is a creative force. A thought is an expression of creation and you don’t know it. You think a thought and something happens somewhere. Therefore, man’s unhappiness, physical illness, intellectual limitations, emotional breakdowns and lack of many other faculties in his life, can all be attributed to incorrect handling of the mind. In order to handle the mind, we must first develop the faculty of seer. Unless we do this, we can never manage the mind.

Man has been following a mirage, a world of delusion. He should realise the world within, the happiness which is non-material, does not depend on the object. There is a greater happiness which is homogeneous and absolute, and that is the Self, beyond the mind. …

According to Swami Satyananda Saraswati

 

In Loving Memory of Morgan Scott Peck, American Psychiatrist and Writer

LionClouds

The essence of the true power lies within.

It comes when you KNOW exactly HOW. When you are AWARE. And have the COURAGE to take decisions. Move on WISELY. Sometimes this could be the most difficult task – to take the next step.

When you are strong, you experience the sweetest bliss. Feeling modest and HAPPY at the same time. It’s a rare state of mind. Refined and intimate emotion. It’s your silent shining smile in the middle of the ocean. When you realize that ALL is ONE.

The real strength comes also from the SOLITUDE – sometimes unbearable. But you are not a lonely person.There are good fellows beside you. Well, usually located faraway. Very few of them could grasp the depth of your attitude. And find its complexity and ambivalence.

The power within…

Inspired by “The Road Less Traveled”

22 Отворени Врати

truman

Няма специални врати за бедите и щастието в човешката съдба. Те идват, щом човек сам ги повика като възнаграждение за доброто или злото, следвайки така, както сянката следва материята.

Из “Трактатът “Тай Шан”, Анонимен автор от династията Сун (1127-1279)

 

Всяка сутрин се събуждаме и започваме да планираме деня си. Задаваме си въпроси, мечтаем или просто се радваме на пътя, който се открива пред нас. Всеки ден се изправяме пред своя Портал на щастието. Изправяме се пред 22 отворени врати и поредната възможност да направим нов избор.

Това е едномесечна програма за постигане на повече удовлетвореност и радост в живота. Можетe да тествате всяко едно от посланията по 1 ден в седмицата, проверявайки истинността му – бъдете осъзнати за смисъла му и чувствата, които то предизвиква. Съгласни ли сте с него? Импонира ли на вашия темперамент или ценностна система? Вярвате ли в това?

Наблюдавайте за знаци на промяната около себе си, защото те ще се появят по-скоро, отколкото очаквате. Погледнете на всеки от тези 22 дни като на още една възможност да започнете нещо отначало.

happiness

Изследвайте своя вътрешен свят. Възползвайте се и от най-новия ни онлайн курс. Вижте повече: Душата е творецът

1. Отворете сърцето си за истината. Приемете я. Каквато и да е тя.
2. Бъдете подвижни, не потъвайте в негативни емоционални състояния.
3. Обграждайте се с добронамерени и открити хора, които внасят усмивка и спокойствие във вашия ден. Инвестирайте в нови приятелства.
4. Бъдете конкретни в плановете си.
5. Празнувайте всеки успех, който сте постигнали.
6. Научете повече за позитивното претълкуване и го използвайте активно като техника за самопрограмиране.
7. Освободете се от излишните товари, с които сте се нагърбили. Ако въпреки това се чувствате претоварени, помислете за нова скала на приоритетите.
8. Следвайте вярното темпо.
9. Вдъхновявайте другите да дават най-доброто от себе си – така и вие ще се чувствате подкрепени.
10. Поддържайте „чисти” отношения с хората. Бъдете откровени по ненараняващ начин.
11. Отворете очите си за силата и красотата на живота. Огледайте се.
12. Всеки ден практикувайте щедрост, благородство и доброта.
13. Променете начина си на общуване – изслушвайте търпеливо.
14. Обикнете самотата, влезте в себе си и попътувайте.
15. Не подценявайте неизвестността – вземайте предпазни мерки навреме.
16. Преди да се скарате с някого, си спомнете, че всеки има право да бъде това, което е.
17. Отделяйте достатъчно време в грижа за най-близките и особено за децата – те са изворът на „жива“ вода.
18. Не бъдете излишно строги към себе си и навреме се освобождавайте от някои ограничения.
19. Отворете се за новото и му се радвайте – движете се напред.
20. Поддържайте позитивна нагласа към всичко случващо се в живота ви, независимо колко тежко е изпитанието. Дайте си време.
21. Ако осъзнавате безсилието си, не се колебайте да потърсите помощ.
22. Спортувайте, дишайте, медитирайте.