EDINBURGH

Image

The Castle

“Treasure locally. Celebrate globally.”

Градът спечелва приза на ЮНЕСКО „Световно културно наследство” през 1995 г. заради красивия контраст между Стария град на Единбург (1074) и забележителния в архитектурно отношение Нов град (1759), също и като признание за инфраструктурата, предлагаща огромен брой фестивални пространства. Лично за мен, Единбург е не просто красив старинен град, запазил духа на Трансформацията, той е истинско произведение на ювелирното изкуство, магично и неустоимо място, където времето спира.

Единбургските фестивали (големите фестивали са 12 на брой през цялата година) са световно известни със своята експертиза, визия, принос и международно признание. Едновременно шотландски и международни по характер, всяка година те привличат артисти, театри, публика и медии от около 70 страни от всички континенти. Те са културна платформа, която представя Шотландия пред света – място за дебат, бизнес и творчество. Авторитетът на шотландската столица издига туризма в града като основен приоритет, а атмосферата в Единбург му е извоювала репутацията на един от най-вдъхновяващите и привлекателни центрове в света, на космополитен и гостоприемен град.

Британският съвет, един от основните организатори на Единбургския международен фестивал, както и на международната културна среща културните министри в Единбург през 2012, представя визията си бъдещето на културните процеси в Европа и света – една визия, която ще бъде актуална в следващите поне 20 години.

Според британските експерти,  културата е в сърцевината на усилията да се разрешат някои ключови предизвикателства, пред които се изправят международните общности днес. Тя е един от факторите за изграждане на среда на доверие и диалог, тя спомага за възстановяването на нормалния живот на хората, преживели политически и военни конфликти, участва в процеса на оттласкване от дъното на икономическата криза, донасяйки нови инвестиции и работни места. Културата е също така един от най-интересните и вълнуващи начини да се въздейства върху международните отношения и да се прокарат нови пътища в диалога между политиците, обществата и бизнеса. Тя влияе върху младите хора, създавайки контекст, върху който да стъпят политиките в областта на културата, образованието и чуждите езици.

Културната дипломация отдавна е основен лост за политиците по света – послание, около което се обединиха всички участници в Edinburgh International Culture Summit от трибуната на Шотландския парламент. Министрите на културата могат да имат своята роля в процеса на развитие на събитията на международната сцена.

Image

Plenary Session, Scottish Parliament

Тези идеи са залегнали и в програмните документи на много от Единбургските фестивали, които сами по себе си с времето са се превърнали във водещ бранд в техните културни области. 12-те Директора на фестивалите участват в eдин общ Борд на директорите и представляват единна и уникална културна, маркетингова и медийна машина, която създава публика от стотици милиони зрители, до които се достига и с помощта на аудио-визуалните медии. Фестивалите създават силни творчески партньорства и генерират огромно медийно покритие на националните и международните пазари. Тези резултати са възможни благодарение на перфектното споразумение между 12-те директори на Фестивалите, както и със спомоществувателството на самите членове, а също и на сериозните финансови ангажименти на публичния сектор. Един уникален дух на сътрудничество между различни мултипликатори в градскотото пространство на Единбург се разгръща в няколко посоки:

·        Планирането и изработването на програми за фестивалите. Работи се съвместно с Шотландското правителство за създаването и развитието на фестивалния „Expo Fund”, като инвестиционен механизъм за творческите амбиции на отделните фестивали

·        Културната дипломация. Развива се иновативно партньорство за създаване на нови възможности за културен диалог съвместно с Британския съвет, Творческа Шотландия, EventScotland и редица международни културни агенции и на междуправителствена основа.

·        Маркетинг. Създават се съвместни брандове, интернет-страници и бази данни, заедно с интегрирани (многоканални) промоционални/маркетингови кампании.

·   Околна среда. Green Venue Initiative (GVI) работи съвместно с офисите на фестивалите с цел поддържане, опазване и управление на ефекта върху природата и чистотата. Минимизира негативното въздействие на вероятни фестивални прояви върху околната среда. 

·        Иновации. Насочени са към създаването на интерфейс – Application Programming Interface (API), обслужващ програмите на фестивалите и медиите. Цялата тази мащабна културна индустрия на Единбург му позволява да се развива като град с много високо качество на живот. Многобройни са културните, социалните и икономическите въздействия на фестивалната програма върху живота на града.

·        Културни въздействия:

88% от артистите заявяват, че при посещението си в Единбург са имали възможност да видят международни постижения, които не биха могли да видят никъде другаде по света;

 93% от зрителите са съгласни, че достъпа до култура в Единбург е несравнимо по-богат, от което и да е друго място;

 ·        Икономически въздействия:

4 млн души публика, 25 000 артисти, 2 000 акредитирани медии;

82% от зрителите живеят извън Единбург, а 77% -извън Шотландия;

261 млн паунда икономически прираст за Шотландия и 5 242 нови работни места всяка година;

93% от отдаваните стаи под наем през м. август в града са заети, за хотели и настаняване – разходите на туристите възлизат на 41 млн паунда, а в ресторанти, барове и кафенета – 37 млн.;

 ·        Социални въздействия:

89% от местната публика заявява, че фестивалите ги карат да се гордеят с града си;

89% от публиките признават, че фестивалите обогатяват шотландската идентичност;

75% от хората разкриват, че фестивалите са помогнали на семейството да прекарва повече време заедно;

69% от учителите твърдят, че фестивалите са стимулирали детската креативност;

65% от родителите разказват, че фестивалите подобряват качеството на живот на децата им и увеличават тяхното усещане за щастие и добруване.

В Единбург и региона е съсредоточен най-големият клъстър в творческия сектор във Великобритания извън Лондон. Според данни, публикувани в края на 2011 г. от Института за творчески индустрии става ясно, че този сектор включва повече от 4 400 частни предприемачества в областта на изкуството, което е около 20 % от шотландската икономика. Трите основни приоритета за икономиката на Единбург са софтуерния сектор, архитектурата и сценичните изкуства. В областта на креативния сектор акцентите са от културното наследство и занаятите до дизайна и аудиовизията (филми, телевизия и радио).

Опитът на Единбург показва, че връзките между бизнеса и културните организации могат да бъдат изключително мощни – като един много ярък пример за това са инвестициите в съвместни проекти на Virgin Money и Ричард Брансън. За 2011 г. са произведени 7 големи филмови продукции и 7 телевизионни представления, заснети в Единбург и региона, вкл. анимационната продукция на PIXAR – Brave. Базираната в Лондон продуцентска компания Kudos също е открила офис в  Единбург като един от приоритетите му е да създава нови продукции въз основа на литературни образци в областта на комедията и драмата.

Image

National Gallery of Scotland

В изследването на Института се подчертава, че от ключово значение за разрастването и успеха на бизнеса са трансокеанските продажби, както и сътрудничеството в глобален мащаб. Отбелязва се и увеличаване ръста на брутната добавена стойност (Gross Value Added) като резултат от възхода на бизнеса в Единбург и региона – 803 милиона паунда. От друга страна, приходите, генерирани от творческия сектор в цяла Шотландия годишно възлизат на 3,488 милиона паунда.

EDINBURGH INTERNATIONAL CULTURE SUMMIT 2012

Международната културна среща в Единбург през 2012 бе организирана в сътрудничество между Шотландското правителство, Британското правителство, Британския съвет и Единбургския Международен Фестивал датиращ от 1947 г., който още от самото си създаване издига като свой принципа, залегнал и в същността на олимпизма – да се създаде основа за общуване на хора и нации в един общ празник на най-високите човешки постижения и съвършенството,  в името на процъфтяването на човешкия дух. Убеждението, че културата е сила, която може да трансформира индивидуалния живот на хората и амбициите на нациите бе един от слоганите на световната културна среща в Единбург.

На форума се осъществиха ползотворни дискусии в областта на междукултурния диалог чрез преплитането на три основни теми:

        Ролята на изкуствата и културата в задълбочаването и разширяването на нашето разбиране за комплексната взаимовръзка в развитието на културите и нациите

      Устойчивост на частната и публичната подкрепа в секторите на културата

   Умения, необходими за бъдещето на творческите индустрии и ролята на технологиите

Image

Showtime

Срещата бе открита с реч на Еврокомисарят Андрула Василиу, член на Европейската комисия по образование, култура и младежките въпроси, а по-важните теми в дебатите на отделните комисии бяха по въпросите на: използването на културата като важен лост в дипломацията и международните отношения и налагането на теми в световния дневен ред; финансирането и измерването на стойността на културните продукти с цел увеличаване на финансовата подкрепа за тях; технологиите като мотор за развитието на артистични продукции – или как бихме могли да дублираме международния успех на центрове като Холивуд, Бангалор, Южна Корея и  други места по света; как да развием устойчива „екосистема” за изкуствата; технологиите и културната консумация; дали интернет е най-силното оръжие, създадено за заздравяване и запазване на културната идентичност и технологиите в ръцете на културните медиатори – не се ли забавя скоростта на процесите, поради трудността политиците да са в синхрон с темповете на развитието на технологиите; ефикасна ли е културната дипломация в процеса на задълбочаването на комплексните отношения между културите и нациите и каква е ролята на градовете за поддържане на устойчивостта на секторите на културата в бъдеще.

Image

Old Town Spring

  ЕДИНБУРГСКИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ

Единбург е един от най-известните световни културни центрове и това се дължи не само на процъфтяващата дългогодишна традиция, но и на отворената и толерантна политика на Шотландското правителство, която то започва да води след края на Втората световна война като стимулира международните отношения чрез средствата на културния обмен. И до днес, най-старите Единбургски фестивали са ключ към запазването и обогатяването на културното многообразие в облика на града, те са част от процеса на еволюция на шотландската идентичност. Това са Edinburgh International Festival, Единбургският международен филмов фестивал и Фестивалът „Фриндж”.        

През 1978 година се слага началото и на Единбургския джаз и блус фестивал, който се провежда ежегодно в края на юли, а концертите в него наброяват около 100 в рамките на десетдневен период.    

Единбургският международен фестивал на книгата води началото си от 1983 г. като негова първа мисия е да преоткрива света чрез силата на словото. Постепенно той се откроява като най-големия такъв фестивал в света, превръщайки се в неповторим празник на идеите. Всяка  година фестивалът кани приблизително 800 автора от около 50 страни, които са призвани да покажата най-големите съвременни постижения в съвременната литература и книгоиздаване. Събитието е както за големите имена и мислители, така и за начинаещите автори като всички те са абсолютно равноправно поставени на голямата фестивална сцена.

Единбургският международен фестивал на науката е основан през 1989 като първия такъв, основан с цел популяризиране на научни постижения и съвременни иновации сред най-широк кръг публика, представени в игрови и забавен формат, дискусионно и чрез уъркшопове. Всяка пролет повече от 30  сцени отварят врати за изложби, шоу-спектакли и безплатни лекции, засягащи огромен кръг от актуални за съвременния свят теми, научни открития и  иновативни решения.

The Bank of Scotland Imaginate Festival е фестивал, насочен изцяло към детската и младежката аудитория и включва спектакли в областта на танца и театъра, като в програмата се включват представления с награди от цял свят. Целта на събитието е не само да вдъхнови младите хора, но и да ги провокира и забавлява.

The Scottish International Storytelling Festival се създава през 1990 с цел да поддържа и разпространява старата шотландска традиция на разказваческото изкуство. В центъра на Стария Единбург, в стара средновековна сграда се разкриват истории, които се предават от уста на уста, истории вълнуващи и експресивни, представяни със средствата на аудиовизията и театъра.

Музикалният фестивал  Edinburgh’s Hogmanay, който представя музика от цял свят и от всички жанрове, вкл. фолклор се провежда редовно от 1994 г. в продължение на 4 дни. За това кратко време градът с неговите улици и площади, паркове и закрити зали се превръща една огромна сцена за перформънси и street and dance theatre, спортни състезания и поезия, както за музика от всички жанрове.

The Edinburgh Mela е фестивал, който се организира като празник на многобройните малцинства в Единбург. Неговите цели се простират в сферата на поддържането на традициите и културното разнообразие на различните етнически групи, като тяхното изкуство се разгръща през летните месеци на годината, когато Единбург е световен културен център. Това е още един начин да се стимулира визията за града като мултикултурно средище, което подкрепя и развива съвременната идентичност на Шотландия. От гурме изложби до празник на семейството и родовите ритуали, Фестивалът „Мела” приютява и първокласни представления в богата международна програма.

Image

St. Giles

ФЕСТИВАЛЪТ „ФРИНДЖ”

Още през далечната 1947 година „Фриндж” възниква като трибуна за различни форми на културно проявление на човешкия дух и креативност, след като няколко трупи не са одобрени от комисията за участие в Edinburgh International Festival през същата година – артистите посто излизат на улицата и представят изкуството си на минувачите. Тази  фестивална традиция продължава вече 65 години. Никъде по света този формат не се случва в такъв голям мащаб и с толкова много участници както в Единбург. 

Фестивалът „Фриндж” е най-големият фестивал в света, в чиято философия е залегнал подходът за абсолютна толерантност и приемане на изкуството в различните му жанрове, форми и проявления. Всеки артист или трупа е легитимен да участва в него стига да има желание и възможности да представи творчеството си на сцена пред зрители. Този фестивал няма жури или комисия, които да селектират и подбират програмата. Ръководи се от Edinbutgh Festival Fringe Society, организация в която може да  членува всеки срещу 10 паунда годишно.

Представления и кратки рекламни форми се изпълняват върху многобройни закрити и открити сцени. Говорим за около 2 500 представления на повече от 250 сцени. Цялостната организация на фестивала е по всички правила на бизнеса – налице е идея, място за реализацията й и механизми за привличане на зрителите чрез маркетингова, рекламна и информационна кампании, както и със специална политика, насочена към приемането и насочването на участниците и обслужването на посетителите и зрителите. Нещо повече – всички артисти-участници имат собствен Съвет, с помощта на който могат да влияят директно на политиката на самия фестивал и да работят за подобряването на условията за участниците.

Фестивалът „Фриндж” става изключително популярен в цял свят през последните години, което логично води до неговото разрастване с клонове на различни континенти. През 2012 г., от 16 до 20 август в Единбург бе организиран World Fringe Congress, на който всеки „Фриндж” офис от Нова Зеландия през Индия, Прага и Бразилия до Ню Йорк и Монреал можеше да се представи, да сподели своите идеи и философия и да намери участници за своето издание през 2013.

Image

At the Princes Street Gardens