Загадката на съзнанието

CatrinWelz-Stein

Catrin Welz-Stein

Нека да изглежда невероятно,

но това е факт, че Праната и чистото съзнание

реагират заедно,

за да съхранят мита за този немислим свят,

с който се сражаваме.

Съзнанието има толкова удивителен,

толкова възвишен аспект,

че всички наши страхове

и съмнения относно себе си

изчезват веднага,

сякаш озарени от хилядите слънца

на Знанието, подкрепено от видението,

че всичко това

е било, е и ще бъде винаги:

Вечният източник на съществуванието.

Светът, чрез който

това ни се демонстрира,

умът и процесът, посредством които

това се създава,

цялата схема и творението,

са Едно.

В това удивително лъчисто Присъствие

всички неустойчиви светове,

които ни плашат и заробват,

стават призрачни сенки,

видени през нощта,

далечен облак, топящ се в слънчевите лъчи.

Тогава умът,

заедно с топящото се “его”,

с мълчаливо изумление

вижда себе си потъващ

във всеобхватния възвишен Живот.

Само чистото съзнание,

неподвластно нито на времето,

нито на пространството

е единен,

всеобхватен свят

на любовта и радостта,

които няма да намериш

нито на земята, нито в небесата.

Гопи Кришна, Загадката на съзнанието