СЛЪНЦЕ В ДЕВА

the-madonna-of-the-magnificat-sandro-botticelli

The Madonna of the Magnificat, Sandro Botticelli

Древните гърци виждали Деметра в съзвездието Дева. Знакът на синтеза, стремящ се към утопията за един подреден и хуманен свят, за просперитет извън хаоса и конфликта, за любов без страх. В Дева, полярностите на Близнаци вече са се свързали. Именно тук започва превръщането на оловото в злато – един дълъг процес, който ще завърши окончателно в Скорпион. Това алхимично преминаване на енергията в материя е илюстрирано и в древногръцкия мит за Деметра и Персефона, чиято съдба е история за сътворяването на изобилие и плодородие. Но също така, това е и история за трансформацията, за слизането на божествения дух в плътните нива на битието. В Дева настъпва не просто преход от един сезон към друг – идването на есента е алегория на неизбежното съжителство на полярностите в живота.

Почитана много преди Олимпийските богове, дъщеря на Кронос и Рея, Деметра е гръцката богиня на плодородието и зараждащия се живот, пазителка на брака и свещения съюз. Античното изкуство изобразява Деметра заедно и с Триптолем, на когото тя подарила златна колесница с крилати змейове и семена пшеница, за да ги разпръсне по целия свят и да научи хората на земеделие. Въпреки божествената си сила и могъщество, рогът на изобилието, който тя изсипвала върху земята, не се оказал достатъчен, за да сътвори рай. Отвличането на Персефона от владетеля на подземното царство Хадес, хвърля Деметра в отчаяние и неописуема болка. Толкова силна, както гласи легендата, че животът на земята започнал да замира – растенията изсъхвали, а животните умирали. За да спре това, Зевс нарежда Персефона да бъде две трети от годината при майка си и една трета с Хадес. Така всяка година, щом дойде време Персефона да се върне при Хадес, Деметра потъва в скръб – птиците спират да пеят, листата на дърветата окапват, цветята изсъхват.

Дева е знакът, който персонифицира идеята за космическата майка. Затова и западната култура свързва този зодиакален знак с образа на Дева Мария, държаща в ръцете си божия син – олицетворение на благодатта, която носи на човечеството и в името на която той се завръща (трансформира) и седи “редом с отца си”. Раждането на детето, преминаването през колелото на живота, изминаването на пътя на изчистване, зрялост и регенерация естествено ще доведат до преодоляване на земното притегляне и издигане на душата отвъд материята.

Знакът на Дева е сред най-важните архетипи, чрез които се манифестира божествения план на земята. Той е синоним на алхимичния анализ, на експертизата, която трябва да дозира и прецизира последствията от всяко действие. Материалният резултат е последната точка във веригата съзнателни (осъзнати) намерения.  Но синтезът изисква и нещо много важно – МЯРА. Или казано на древен език – добро познаване на златното правило и златното сечение, всъщност и на законите на кармата, ако говорим за най-абстрактните нива на реализация.  Ето защо, Дева управлява сърдечния център – само през сърцето, което е МЯРАТА на всички неща, могат да излязат наяве правилните последствия. Защото справедливо е това, което е добро и красиво, което е сътворено в безусловна любов и отдаване за другия – същността на живота за Дева Мария.

Дева е знакът на съвършенството, на самоактуализацията, на търсенето и развитието, на вечното недоволство от постигнатото. Подобряването на живота – своя и около себе си – е задача, която не излиза от приоритетния списък на тези със силно поставен знак Дева. В по-високите нива на духовно развитие, методите и техниките за анализ и синтез на проблемите се издигат до лечителски и езотерични знания и способности, до неимоверно трудолюбие и дисциплина, до постигането на прагматичен и смислен резултат за колкото се може повече хора.  Дева е смятана за знак на изчистването и изцелението. Не случайно, заедно с Водолей, тя единствена се изобразява с човешка фигура. Някога много отдавна, в далечното минало, Лъвът и Девата са били едно в астрологията. С еволюцията на човека и науките за неговото развитие, Дева постепенно си извоюва независимостта и съвършенството, които така добре й прилягат.

Ако имаме хороскоп с акцент в Дева, съгласно Науката за триъгълниците, трябва да анализираме веригата Риби-Лъв-Дева. Когато този триъгълник се активира при повече хора, Земята ще се превърне в свещена планета, тъй като тройната констелация касае извисяването на човешкото съзнание до нивото на Монадата.  Това означава преминаване отвъд третото посвещение и издигане на по-високите четвърто и пето, където човек работи под нейното ръководство и под ръководството на Духовната йерархия. Силата на тази триада се свързва с измеренията на душата, които ще я доведат до съвършенството на Риби и Христовото съзнание. Риби, противоположния на Дева знак, е символът на обединението и кохезията, а от езотерична гледна точка – на неделимата и хомогенна енергийна субстанция – светлина, вибрация, звук. Тя въплъщава фигурата на Спасителя и завършената групова душа, преодоляла материалните ограничения –  цялостна, свободна и самодостатъчна. Именно ерата на Риби изведе напред и ни въведе в ерата на Водолея, чиито ценности са творчество, служене, групово и универсално съзнание, универсални взаимоотношения. Не случайно, през 2012 г., и неподвижната звезда Регулус (силната и мощна звезда на лидерството и управлението) се премести в първия градус на Дева – знакът на служенето и грижата за общото добруване, на събуждането на латентното Христово съзнание във всеки човек.

Според неостаряващата мъдрост, знакът Дева се управлява от II (любов-мъдрост) и VI (посвещаване и идеализъм) лъч. Главните добродетели на Втори лъч са вътрешна хармония, сила, търпение и издръжливост, любов към истината, вяра, интуиция, интелигентност и спокоен темперамент. Те от своя страна помагат да изразим повече любов и състрадание към другите. Стремежът е към постигането на интелигентно построени, смислени цели, включеност, придобиване на знания и мъдрост и достигане до истината, чувствителност към общия интерес, просветление, точен изказ и премерени послания достигащи до повече хора.

Шести лъч извиква на живот посвещаването, нежността, лоялността и уважението. Тези качества ще ни дадат възможност да постигнем сила и способност за саможертва, чистота и толерантност, вътрешен баланс и здрав разум. Резултатът е по-силни и дълбоки взаимоотношения и разбиране за нашето социално обкръжение, желание да се работи за прогреса на хората около нас, да се постигне помирение на конфликтите – за доброто и включването на всички в една общност с единна мисия и цел.

Съчетанието на втори и шести лъч привежда в действие синергичен ефект, който се подсилва от две важни планети – Меркурий като ортодоксален управител на Дева и Луната в съчетание с Вулкан като езотерични (т.е. на ниво душа) управители. От своя страна тези езотерични управители са подвластни на I и IV лъч, а това дава ясни указания за целта на душата в това въплъщение. Йерархичният управител на Дева е Юпитер – или отново кръгът се затварая, за да стигнем до II лъч, където енергията изразява Любов и Мъдрост. Чрез така описаните лъчеви въздействия,  знакът на Дева задава посоката на развитие на екзотерично или езотерично ниво в зависимост от разположението му в дадена натална карта.

По-важни междупланетни аспекти до края на месец август:

На 24 август се развива квадратурата между Венера и Уран. Това е полето на възможностите, на внезапните планове, срещи и обединения.

На 25 август Сатурн е на прав ход в 21.10 градус на Стрелец, а в периода 22-29 август се разгръща секстилът му с Юпитер – благоприятен аспект с прекрасни възможности за поставяне на ново начало.

На 26-ти Венера влиза в Лъв.

На 27-ти – съвпад на Слънце и ретрораден Меркурий в 4-ия градус на Дева, което ще положи началото на нов меркуриев цикъл след обстойно вътрешно преосмисляне и пренастройване.

На 31-ви Меркурий обръща ход в градуса на пълното слънчево затъмнение в Лъв, правейки съвпад с Марс. Важен ден – бъдете будни и наблюдателни!

 

Leda Astrology

@EsotericAstrologyMeditations

https://promianatavteb.wordpress.com

Поръчай своя индивидуален астрологичен анализ на ledaastrology@gmail.com