VENI, VIDI, VICI

caesar-adolphe-yvonAdolphe Yvon (French painter), Caesar, 1875

Гай Юлий Цезар започва военното си обучение през 69 г. пр. Хр. на възраст, на която най-прочутият завоевател Александър Велики вече е владеел обширни територии в Азия и североизточна Африка. Неудовлетворението, което римският император изпитва от този факт е само един кратък момент през годините на изкачване към върха. Изминавайки пътя на велик пълководец и император, той се превръща във фигура-символ, вдъхновяваща държавници, оратори, военни и политици както в миналото, така и днес. Еволюцията на победителя  в различните исторически епохи има своята уникална траектория, характер и мисия. Той е не просто въплъщение на завоевателя или енергия на неустоимо въздействаща харизма. Той е пътят към невъзможното.

През май 47 г. пр. Хр. , след историческата победа над Птолемеевите войски в битката при Нил, на Гай Юлий Цезар му се налага да се раздели с разкоша, на който се наслаждава по това време. Този триумф е повратна точка и в отношенията му с Клеопатра, чийто статут на владетелка на Египет, той официализира веднага след това. Цезар и Клеопатра ознаменуват победата си в Александрийската гражданска война с пищна триумфална процесия от 400 кораба по река Нил. Те никога не се женят, тъй като римският закон позволява брак само между римски граждани. Въпреки обстоятелствата, връзката им най-често не се определя като прелюбодеяние.

KleopatraVivien

Vivien Leigh in “Ceaser and Cleopatra”, 1945

Именно през май 47 г. пр. Хр., напускайки за известно време вече бременната Клеопатра, Цезар се отправя за Сирия и само с три легиона завладява земите на цар Фарнак II-ри в битката при Зела – провинция в северните райони на днешна Турция. Историята не познава по-кратко, съдържателно и едновременно категорично описание на победа във военна операция като това, което Цезар изпраща в писмото до приятеля си Гай Матий в Рим. Както свидетелства Плутарх в своите „Изречения на царе и пълководци“, римският император е повече от лаконичен и написва само три думи: дойдох, видях, победих.

Независимо от своята краткост, легендарната латинска фраза VEDI, VIDI, VICI,  разкрива удивително дълбок контекст. Разнообразни употреби, многобройни цитати, пъстри символи и анализи в различни области на писаното слово, жонглират със смисъла и силата на нейното въздействие. Всъщност, духът на победителя е енигма, отразяваща едновременно неговото вътрешно състояние, но и овеществяването на голямата цел. Победата е само един мит – точка в безкрая на света. Уникалността на опита по пътя към нейното постигане – безценно лично откритие.

ДОЙДОХ… 

Преди да пристигнеш някъде, трябва вече да си бил там – в мислите си, със сърцето си, с душата си. Избирай най-краткия път и не се разпилявай. Подбирай ходовете си гъвкаво, защото пейзажът се променя бързо. Знай, че ти е нужна стратегия за справяне с несигурността. Движиш се в безкрайното поле от знаци по твой начин – тук няма верни и грешни отговори. Замълчи – бъди в образа, който преследваш. Превърни се в машина на времето и не изпускай момента на срещата. Поглеждаш от най-високата точка и вече си там, където ще ти се поклонят.

ВИДЯХ…

Можеш да се окажеш на точното място, ако преди това си нарисувал всичко във въображението си – до последния щрих на четката. Полирал си образа до блясък. Превърнал си го в кристална енергийна вибрация. Достигайки до дъното на мечтата, отговаряш предварително на всички възможни въпроси. Ти си този, който й придава смисъл, ти си виждащият, ти си в звука и символа, в цветовете и трептенията. Каквото и да решиш, ще бъдеш прав. Ти си това, което си. Сливането с висшия АЗ е пределното осъзнаване на реалността в това измерение. С очите си го виждаш отвътре.

ПОБЕДИХ… 

Преди да победи другите, истинският владетел подчинява най-напред инстинктите си. Не се отклонява от траекторията на интуицията, защото владее до съвършенство техниките за пределна концентрация. Единонасочената и балансирана като потенциал и качество енергия е изключително мощна. Тя е, всъщност, определението за Воля. Когато се работи с такава сила е необходимо да сме проследили целия процес – от причината за началото до самия край на последствията. Знаеш, че си реализирал мечтата, когато няма разминаване между чертежите, картите и гледката при пристигането. В такива моменти,  висшата интуиция се превръща в откровение – постигнал си невъзможното, предела, невидимата граница между две измерения. Затова и победата ти не е усилие, а самореализирало се пророчество. Тя е твоят вътрешен глас, ликуващ тихо:

ДОЙДОХ, ВИДЯХ, ПОБЕДИХ!   

gaius_julius_caesar_roman_emperor

Painting by Sophie Harding

My Sincere Advice

Padmasambhava

Guru Padmasambhava

From the infinite sky of your pristine awareness, the totality
of experience, and the great clouds of your aspirations and prayers
Warm rays of compassion and showers of elixir stream down,
Ripening the three forms (1) in the fields, your students’ minds,
I bow to you, my teacher, my protector, supreme among the Three Jewels.

With stronger aspirations I might have joined the practice lineage.

I didn’t make the effort and now enter the twilight of a meaningless life.
I intended to follow the ancient masters,
but I’ve given up and I see others like me.
So, I’ll outline these thirty pieces of sincere advice
to evoke some determination in me.

Too bad! You’ve built up a large following, one way or another.
You look after a large institution where all the right conditions are present.
But it’s all just a basis for conflict and ideas like “This is mine.”
Live alone – that’s my sincere advice.

In public ceremonies you heal children or subdue demons.
You give your capabilities away to the crowd.
Because you really want food and money, your own needs cloud your judgment.
Tame your own mind – that’s my sincere advice.

You collect a lot of pledges from the poor
And use them to build big monuments, help the needy, and so on.
The good works you do cause others to live badly.
Goodness must be in your mind – that’s my sincere advice.

You’ve taught the Dharma to others because you wanted to be famous.
You cleverly keep a large circle of admirers around you.
To take these to be real is the seed of pride.
Limit your projects – that’s my sincere advice.

You earn money by trading, charging interest, cheating or other dishonest ways.
Although you make large offerings with your accumulated wealth,
Good actions based on greed lead to the eight conventional concerns (2) Cultivate non-attachment – that’s my sincere advice.

Although you think you’re serving the welfare of beings
By acting as a guarantor, witness or advocate to help settle others’ disputes,
Your own opinions will inevitably assert themselves.
Don’t be concerned – that’s my sincere advice.

Your political power, wealth, connections, good fortune and reputation
May spread all over the world.
When you die, these things will not help you at all.
Work at your practice – that’s my sincere advice.

Managers, assistants, directors, and such
Provide the infrastructure for both communities and religious institutions.
But your involvement in such matters gives rise to worry and concern.
Limit your business – that’s my sincere advice.

You take what you need, images, offerings,
Books, cooking gear, whatever, and stay in solitude.
Right now you have it all together but later difficulties and disputes arise.
Don’t need anything – that’s my sincere advice.

In these difficult times you may feel that it is helpful
To be sharp and critical with aggressive people around you.
This approach will just be a source of distress and confusion for you.
Speak calmly – that’s my sincere advice.

Intending to be helpful and without personal investment,
You tell your friends what is really wrong with them.
You may have been honest but your words gnaw at their heart.
Speak pleasantly – that’s my sincere advice.

You engage in discussions, defending your views and refuting others’
Thinking that you are clarifying the teachings.
But this just gives rise to emotional posturing.
Keep quiet – that’s my sincere advice.

You feel that you are being loyal
By being partial to your teacher, lineage or philosophical tradition.
Boosting yourself and putting down others just causes hard feelings.
Have nothing to do with all this – that’s my sincere advice.

As you carefully go over the teachings you’ve studied
You may think that picking out others’ mistakes is real understanding.
You will just build up a lot of negative fixations.
Keep your perception clear – that’s my sincere advice.

Mindless talk of emptiness ignores causation.
You may think the ultimate teaching is that there is nothing to do,
But when you stop the two ways of growing,(3) your practice will wither.
Cultivate these two together – that’s my sincere advice.

You think that you will enhance your practice by taking a partner
And transforming sexual energy in the context of the third empowerment,
But the path of non-retention has snared many great meditators.
Keep to the natural path – that’s my sincere advice.

Giving empowerments to those who aren’t ready,
Or even distributing sacred materials in large gatherings,
Leads to abuse and causes commitments to be broken.
Be precise – that’s my sincere advice.

You may think that you practice deliberate behavior(4) by going naked in public and shocking people in other ways.
Such actions just cause ordinary people not to trust the Dharma.
Be impeccable – that’s my sincere advice.

You work at being ethical, learned, and noble
So that you will be the best person in your district.
But from this peak you can only fall to a lower status.
Be moderate – that’s my sincere advice.

Wherever you live, in towns, spiritual communities or in isolation,
Don’t seek out special friends.
Don’t be close or at odds with anyone, no matter who is around.
Be independent – that’s my sincere advice.

Maybe you appear deferential and appreciative
To your faithful supporters who provide you with your livelihood,
But in deceiving others you only entangle yourself.
Treat everyone equally – that’s my sincere advice.

Countless books on divination, astrology, medicine and other subjects
Describe ways to read signs. They do add to your learning,
But they generate new thoughts and your stable attention breaks up.
Cut down on this kind of knowledge – that’s my sincere advice.

You stop arranging your usual living space,
But make everything just right for your retreat.
This makes little sense and just wastes time.
Forget all this – that’s my sincere advice.

You make an effort at practice and become a good and knowledgeable person.
You may even master some particular capabilities.
But whatever you attach to will tie you up.
Be unbiased and know how to let things be – that’s my sincere advice.

You may think awakened activity means to subdue skeptics
By using sorcery, directing or warding off hail or lightning, for example.
But to burn the minds of others will lead you to lower states.
Keep a low profile – that’s my sincere advice.

Maybe you collect a lot of important writings,
Major texts, personal instructions, private notes, whatever.
If you haven’t practiced, books won’t help you when you die.
Look at the mind – that’s my sincere advice.

When you focus on practice, to compare understandings and experience,
Write books or poetry, to compose songs about your experience
Are all expressions of your creativity. But they just give rise to thinking.
Keep yourself free from intellectualization – that’s my sincere advice.

When a thought arises, the key is to look right at it.
When you know about mind, the key is to be right there.
Although there isn’t anything to cultivate, the key is to keep cultivating.
Keep yourself free of distraction – that’s my sincere advice.

Act from emptiness knowing the effects of your actions.
When you understand not doing, observe the three vows. (5) With non-referential compassion work to help beings
Keep the two ways of growing inseparable – that’s my sincere advice.

I’ve studied with many learned and masterful teachers and received their profound instruction.
I’ve read some profound sutras and tantras and understood a little of them.
But I don’t practice what I know. It’s too bad. I just fool myself.
So, for me and those like me I offer these thirty pieces (6) of sincere advice.

May the good from writing these verses with this attitude of determination
Guide all beings out of the desolation of existence and bring them great joy.
May we follow the way of the buddhas of the three times, their followers and the ancient masters,

And become their great and powerful offspring as well.

  1. The three forms (three kayas) are the form of what is (dharmakaya), the form of enrichment (sambhogakaya) and the form of manifestation (nirmanakaya).
  2. Pleasure and pain, gain and loss, praise and blame, fame and obscurity.
  3. The two ways of growing are through goodness and through pristine awareness.
  4. A discipline in vajrayana in which you directly test the depth of your understanding.
  5. The vows associated with individual liberation (the five precepts and monastic ordination), the bodhisattva vow, and the vajrayana vows.
  6. There are actually only twenty-nine verses of advice. I don’t know whether this is due to a corrupt Tibetan text or, as is often the case, the whole work is counted as one, too.

Thirty Pieces of Sincere Advice was written by Tsultrim Lodru out of some slight feelings of determination. Ken McLeod translated this work because it spoke to him.

Source: http://www.unfetteredmind.org

Емоционалната интелигентност: ключ към успешни лидерски практики

Сър Ричард Брансън

Сър Ричард Брансън

Отдавна е разсеян митът за недостъпността на лидера. Въпреки огромния обем работа и отговорността, той намира време за пряк контакт с хората от екипа си и служителите. Все по-често, огромната му заетост се поема от опитни мениджъри, а за него остава приятното задължение да влияе, да присъства, или просто да бъде на точното място и в точното време. Звучи твърде идеалистично, но големите наистина го постигат. Те притежават това въздействащо и невидимо присъствие, чиято липса се усеща веднага. Какво прави един лидер толкова магнетичен? Възможни ли са интуиция и усет на такива фини нива? Как можем да тренираме себе си и да постигнем такова съвършенсто в общуването? Ето 10 кратки правила, с които може да започнете?

1. Слушайте два пъти повече
Когато слушаме внимателно някого, ние му засвидетелстваме признание за неговата ценност. Даваме му възможност да се разтовари от въпроси или съмнения, успяваме наистина да вникнем в това, което той ни казва. Понякога един такъв контакт може да помогне на подчинените ни да достигнат до отговори или правилни действия по-бързо и лесно.

2. Отговаряйте, вместо да реагирате
Обикновено реагираме, когато имаме емоционална потребност да извадим наяве емоции и импулси, заседнали в подсъзнанието. Когато си дадем време и овладеем изкушението на спонтанността, ние поставяме юзда на непремерени чувства и изблици. Можем да отложим реакцията. Да обработим вътрешно информацията, която възприемаме в даден момент. Можем също да помолим за допълнително време и да изчакаме 10-15 минути, преди да решим как да продължим. По този начин няма да позволим на емоциите да контролират взаимоотношенията ни с другите.

3. Влезте в обувките на другия
Колкото по-добре разбираме ситуацията и перспективата на човека срещу нас, толкова по-адекватни послания можем да излъчим. Така ни става безпощадно ясно дали сме в плен на нечия съпротива или е необходимо само да си дадем сметка за потребностите на другите. Безценно е в стремежа да мотивираме екипа си за по-високи резултати.

4. Извинете се директно, когато сте сгрешили
Един начин веднага да изградите по-висока степен на взаимно доверие. Излезте от кръга на подозренията и обвиненията и просто продължете напред с лекота. Освободете се от вината или заблуждаващите ходове. Играйте открито и това ще ви спести време и енергия.

5. Не прекъсвайте говорещия и не сменяйте темата
Когато сте в трудна ситуация и у вас напират неприятни чувства, опитайте се да останете в нея без да бягате. Опитайте се да изслушате говорещия, осъзнайте емоцията и не сменяйте темата. Това ще успокои атмосферата, а с времето ще ви бъде все по-лесно.

6. Бъдете автентични, покажете дори уязвимост
Лидерът често е натоварен с прекалени очаквания. Не сте длъжни да влизате в образа на свърхчовек. Когато показвате уязвимост, вие се доближавате до другите и градите взаимност. Разказвайте за грешките си, споделяйте опит – така ще бъдете още по-уважавани.

7. Свързвайте се емоционално и осъзнавайте чувствата на човека до вас
Това винаги се усеща от отсрещната страна. Когато проявявате емпатия към другите, вие си давате по-лесно сметка за нечии чувства, а с времето ще видите и себе си в друга светлина, ще разберете по-добре посланията и на собственото си сърце. Правете това полезно упражнение по-често. Показвайте непресторена загриженост и разбиране, а не формално отношение.

8. Създавайте позитивна атмосфера
Усмихвайте се повече. Така без усилие започвате да произвеждате ендорфини и се освобождавате от стреса. Чувството се пренася и върху другите, които ви се усмихват в отговор. Не забравяйте, че щастливите хора са по-продуктивни.

9. Не заповядвайте, а помолете за това, което ви е необходимо
На никого не е приятно да му заповядват. Да, всички знаят кой сте вие –просто не е нужно да употребявате прекалено строг или назидателен речеви модел в общуването си. Когато помолим подчинените си да направят нещо, ние им показваме уважение. Молбата предполага и друга интонация – много по-мека и предразполагаща. Наблюдавайте сами себе си и ще се убедите – експериментирайте.

10. Раздавайте повече награди, давайте по-често положителна оценка
Вярно е, че ако ласкаем другите, това няма да ни донесе винаги дивиденти, но не бива да се скъпим на добри думи, когато нещо наистина е свършено както трябва. Ако човек е дал всичко от себе си – независимо от резултата – то си струва да го поздравим. Така усилието ще бъде повторено и умножено, а успеваемостта още по-голяма. Преценете и как да дадете тази положителна оценка, съобразете се с индивидуалните особености – за някои е по-добре, нещата да се случат семпло.

NATO COMMITTEE OF “WISE MEN”

Recently, a new NATO Committee of Wise Men was settled in Brussels, NATO headquarter. The Former Committee of 12 experts, under the the guidance of its Chairwoman Madeleine Albright, US State Secretary (1997-2001), outlined the new Alliance Military Doctrine until 2020.

 

“Three Wise Men”

“Three Wise Men”

The “Committee of Three” or the “Three Wise Men”, was convened in 1956 and instructed to “advise the Council on ways and means to improve and extend NATO cooperation in non-military fields and to develop greater unity within the Atlantic Community”. (http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_65237.htm) The “Three Wise Men” were Lester B. Pearson, Foreign Minister of Canada, Gaetano Martino, Foreign Minister of Italy, and Halvard Lange, Foreign Minister of Norway. ( Their Report is available at: http://www.nato.int/docu/review/2006/issue1/english/history.html and http://www.nato.int/archives/committee_of_three/index.htm)

The Three Wise Men underlined several areas of research and consultations, incl. the cultural cooperation between member countries: “A sense of community must bind the people as well as the institutions of the Atlantic nations. This will exist only to the extent that there is a realization of their common cultural heritage and of the values of their free way of life and thought.” To put this in practice, they proposed straight-forward initiatives such as preparing NATO courses and seminars for teachers; broadening support to other educational initiatives such as NATO fellowships; the use of NATO information materials in schools; and promoting closer relations between NATO and youth organizations; and financing cultural projects, with a common benefit.
http://www.nato.int/ebookshop/video/declassified/#/en/encyclopedia/nato_and_the_suez_crisis/political_consultation/the_three_wise_men/

Patience In Thought, Words and Actions

Patience is strength. It is the greatest and sublimest power. Patience can work wonders. It can move mountains. Patient working can achieve anything in this world. It will surmount every obstacle in the search after truth. A patient man can have what he will. Everything comes if you will wait. To know how to wait is the great secret of success. Patience lies at the root of all pleasures. Patience develops willpower and the power of endurance. Be patient in little things. Learn to bear the daily trials and annoyances quietly and calmly. You will develop great strength and bear severe calamities, privations, sufferings and adversities. Patience strengthens the spirit, sweetens the temper, stifles anger, develops the will-force, extinguishes jealousy, subdues pride, controls the organ of speech, and restrains the hand.

Swami Sivananda Saraswati

 

Image: Juliette Bates

Image: Juliette Bates

Have It All

“Go inwards. Find your inner space, and suddenly, you will find an explosion of light, of beauty, of ecstasy – as if suddenly thousands of roses have blossomed within you and you are full of their fragrance.”
OSHO

ALMA-TADEMA_Spring_1894__05

Sir Lawrence Alma-Tadema, Spring (detail), 1894

Believing that we can’t have it all is a result of limited thinking that keeps us trapped in the belief that there isn’t enough of everything to go around, and that we can’t live the lives of our dreams.

Manifesting abundance is not about willing it into being by the force of our desire, but rather allowing it to come into our lives by learning to let go of our self-imposed limitations. Breaking free from these beliefs and limitations, lets us see that sometimes we really can have our cake and eat it too… The state of abundance is a spiritual dilemma we can resolve by ourselves.

When Manifesting

Joseph Christian Leyendecker, 'This Is My Busy Day' (Valentine's Day Cherub), 1918

Joseph Christian Leyendecker, ‘This Is My Busy Day’ (Valentine’s Day Cherub), 1918

Affirmations refer primarily to the practice of positive thinking and self-empowerment, fostering a belief that a positive mental attitude supported by affirmations will help achieving success in important endeavors.

Affirmations can also be a tool for one’s everyday self-help practice. Usually it is a carefully formulated statement that should be repeated or written down. For an affirmation to be effective, it needs to be present tense, positive, personal, short and specific. When the affirmation is done after your meditation practice, it can be much more powerful.

In ancient times, the method has been developed according to the spiritual and cultural specifics of the place. One of the first examples of applying affirmations within the modern paradigms is the Autotraining. Autogenic training, the relaxation technique developed by the German psychiatrist Johannes Heinrich Schultz was first published in 1932. In the original book (“Das Autogene Training (konzentrative Selbstentspannung”), the parallels to techniques in yoga and meditation are clearly emphasized.