Creativity: Mind, Emotions, Body

henryThomasSchaferFeedingTheDoves

Henry Thomas Schafer, Feeding The Doves

Humanity has reached that place in its evolutionary development where conscious initiation of a predetermined goal of growth and development can take place. This discovery by humanity “en masse” of its creative potential is close, and all human beings are responding to it in one way or another. The “do it yourself” idea, and the great need for self-improvement are examples of that response.

When we consider the implications of the new truth to be embodied by the whole of humanity they are awe-inspiring indeed. Throughout the history of humanity’s past, its growth has largely been an unconscious response to its environment. It learned those lessons that were necessary to its survival, and lived within the framework of that necessity. Then people began to want more than survival. They wanted comfort and luxury; some people wanted power and control and all people grew to want security of both a Spiritual and a material kind. Today humanity wants love, peace, good will and brotherhood. A great many people want knowledge, and a few desire wisdom above all else.

Soon a new truth will unfold within the consciousness of humanity. Even now, it is impacting. That truth is self initiated growth. People can be, within themselves, anything they want to be.

They are their own cause insofar as their life and affairs are concerned. To initiate something is to set into motion the cause that will produce a desired effect. Consider the person who is admonished to “love thy neighbour as thyself”. They seldom consider it a possibility for they know their own built-in responses, which are the limitations within which they live. The new truth will show them how to initiate that growth which will make it possible for them to love their neighbour as themselves. Thus, people can overcome, via a process of self-initiated growth, the limitations of their early environmental conditioning.

To do this they must learn to change their inner ‘state of consciousness. to conform to their ideal. Pause for a moment now, and consider your ideal of yourself. What kind of a person would you really like to be? What kind of an influence would you like to bring to bear upon your environment? Let this ideal come from the heart to reveal itself in your mind. It is possible for you to envision the ideal and then, if you are really sincere, to embody it in this lifetime via the process of self initiated growth. A person’s inner “state of consciousness”, like everything else, is threefold in nature, i.e., composed of three distinct aspects. These are:

1. The inner thought life. This is that subjective aspect of people’s lives which is seldom revealed either to others or to themselves. Actually, we are rarely acquainted with the sum total of our thought life, though it orbits around and within us constantly, producing an effect upon everything we do.

2. The inner emotional life. Here again is a vast subjective aspect of a person’s life that is seldom revealed to them. It is a result of both thought and outer experience. Every thought entertained by them has its corresponding emotional feeling form. Every outer experience builds or adds to an emotional feeling form. All of these forms, these emotions, which produce automatic responses within us, are constantly present, either acting or waiting to act, to produce reactions within us to life itself. They give power to that which we think and to that which we do. They move us in this direction or that, according to what we happen to feel at the moment.

3. The physical brain consciousness. This is that aspect of the inner ‘state of consciousness”, which is more apparent, being above the threshold of awareness, and constituting the actor. Here is the conscious thinking “I” with its brain awareness, which changes from moment to moment according to that which is impacting upon it from the inner thought life, the inner emotional life, and the sensory system of the physical body. It has its particular habits, its way of thinking and feeling and its way of responding to various stimuli particularly those reaching it via the sensory system.

The impression we make upon the world, the way we look, feel, and act all of these are dictated by that inner “state of consciousness”. Here is our creativity. For the substance of our bodies, of our environments, and of our experiences is moulded into shape by that inner “state of consciousness” within which we live. To change our outer lives, we must first change our inner lives. Once this is realized and accepted the process of self initiated growth can begin; and one is given the opportunity to decide the way of one’s own destiny.

In: Creative Thinking, Lesson 4, Lucille Cedercrans

Ефектът Луцифер

Lucifer

Le génie du mal, Guillaume Geefs, 1848, white marble

„Ефектът Луцифер” е формулиран от проф. Филип Зимбардо, един от най-влиятелните социални психолози и хуманисти на нашето съвремие още през миналия век. Ефектът е кръстен на ангелът Луцифер, описан в Стария завет като падналият ангел, наказан за завистта си към Бог. Името Луцифер е от латински произход, което буквално означава „носител на светлина“, „свет(л)оносец“.

Луцифер е любимия ангел на Господ, тръгнал по кривия път и превърнал се в сатана, а самият ефект рисува трансформациите в човешкия характер и факторите, които принуждават „добрите” хора, понякога неусетно и за самите тях,  да се превърнат в злодеи. Последните събития в Европа и света предразполагат към всякакви анализи за случващото се, но голямото предизвикателство е да превърнем знанието от научните изследвания в мъдри решения за общността и регионите, към които принадлежим.

Класическият Станфордски експеримент е известен още и като „Затворническият експеримент“ и е проведен през 1971 г. в Пало Алто, Калифорния. Той илюстрира Ефекта на Луцифер, който бе наблюдаван между другото и при издевателствата в багдадския затвор Абу Гариб в разгара на войната в Ирак, сякаш за да потвърди и верифицира с нова сила научния експеримент. Проф. Зимбардо подбира две групи студенти – при това повечето от тях студенти по психология, разделя ги по случаен признак на надзиратели и затворници и ги вкарва в симулационен затвор за 2 седмици. Въпреки перфектната подготовка на всички детайли, експериментът е прекратен на 6-ия ден от самия Зимбардо, тъй като надзирателите започнали да изпълняват изключително брутално възложените им роли. Свободните импровизации и преживяването на автентични негативни емоции, уви, са отвели участниците твърде далеч.

Корените на „злото”, стройните методи за въздействие върху емоциите и нагласите по посока на личностна трансформация, могат да бъдат видяни далеч назад в миналото, напр. още по време на издевателствата срещу афро-американци в САЩ от страна на движението Ку Клукс Клан. Още по-рано, примери за такива кампании ни дават пропагандните методи за обработка на общественото съзнание, използвани от Хитлер. Но да не се връщаме чак толкова назад във времето. Борбата между силите на доброто и злото съпътстват живота ни от началото на света.

В основата на този социален процес, стоят цялостни кампании за дехуманизация на обществото и насаждането на дискриминационни нагласи и действия срещу малцинствени групи. Хитлер е широко известен и с „творческия” си подход в това отношение –  той е използвал дори комикси в пропагандата, легитимираща унищожаването на евреите в Европа. Ку Клукс Клан „изобретяват” т.нар. „Trophy photos” – снимки на американци с линчувани от тях хора, които е било традиция да се изпращат до семействата и приятелите. Разбира се, историята познава още много примери, които могат да илюстрират превръщането на добрия д-р Джекил в мистър Хайд. Дехуманизацията може да се оприличи на своеобразен „мозъчен катаракт”, който замъглява човешките емоции и нагласи и създава условия за нечувана жестокост на едно човешко същество спрямо друго.

Какъв е по-дълбокият смисъл на това, което се вижда на повърхността? Как да отговорим на асиметричните заплахи? Как можем да се предпазим от нежелано влияние и да трансформираме „енергията на травмата” в позитивно послание за социална и личностна промяна. Как да общуваме, когато сме изправени пред фигура, облечена с власт?

На първо време трябва да си дадем сметка за няколко основни фактора: каква точно позиция отстояваме, колко важно е за нас другите да ни харесват, особено ако не са ни близки, има ли други групи от хора, които биха се радвали на нашето присъствие, как бихме погледнали в един бъдещ момент на сегашното ни конформистко поведение?

Наред с тези по-общи насоки можем да предприемем и други по-конкретни стъпки в трудни или заплашващи ни ситуации. Разбира се, най-напред трябва да сме сигурни, че опасността е преминала и сме в кондиция. Следва преразглеждане на нагласите и отношенията ни, но и ревизия на изреченото и неизреченото, както и на последвалите действия. Добре е да се запитаме способни ли сме да изречем три от най-трудните изречения: ”Аз сгреших”, „Аз не постъпих правилно”, „Аз промених мнението си” и просто тихо да приемем загубите? Можем ли да бъдем отговорни и открити без да се заблуждаваме, че някой ще ни даде „безплатен обяд”, а също и, че с нечестни средства ще постигнем голямото добро? Ако запазим критичността на погледа си, сигурно ще ни е по-лесно да търсим второ мнение, да си дадем време за проверка, да не прибързваме с подписа си, да не си затваряме пътищата към повече информация и връзка с близките.

Добре е да не забравяме, че всяка идеология, макар и мощна като въздействие, когато се институционализира, е просто сбор от думи и абстракции и да се стремим  да пазим себе си и хората около нас. И тук употребявам думата „идеология“ както в тесен, така и в по-широкия й смисъл на социална парадигма. Навярно отдавна сте се убедили, че когато вярваме на интуицията и вътрешното си чувство – те рядко ни подвеждат. Тогава разбираме, че можем да използваме целия съзнателен и „безсъзнателен“ механизъм като още едно сетиво, което да ни ориентира в трудни моменти. Понякога, когато ни се струва, че изход няма, трябва много бързо да си спомним, че мозъкът контролира емоциите и да използваме силата на мисълта си, да се оттеглим за известно време, да си дадем време.

Възможно ли е да се възпитат способности и сензитивност към процеса на позитивна социална промяна? Защо не. Наистина, всичко започва от всеки един от нас, защото обществото ни не се състои от анонимни статисти, а от личности със свои лица. Разбира се, групите предполагат социални различия, но общата среда и посланията на мнозинството могат реално да променят нещата дори и за един единствен човек. Възпитаването на алтруистични и недискриминационни нагласи започва още от най-ранна детска възраст – от семейството, от детската градина и училището. Това е периодът, в който най-бързо и с фотографска точност се „запечатват“ социални представи и стереотипи. Ако още тогава се опитаме да предложим на децата си един толерантен модел на общуване с различните от нас, ако избягваме етикетирането и негативните квалификации по адрес на „другия”, бихме могли да им покажем по-доброто лице на света, в който живеем. Ако им покажем, че различията са богатство, а не заплаха, вероятно ще стимулираме и вроденият им инстинкт за самоусъвършенстване и креативност в името на един по-добър и хуманен свят.

Love’s Philosophy

Titania

Sir Joseph Noel Paton, The Reconciliation of Oberon and Titania

The fountains mingle with the river
And the rivers with the Ocean,
The winds of Heaven mix for ever
With a sweet emotion;
Nothing in the world is single;
All things by a law divine
in one spirit meet and mingle.
Why not I with thine?-

See the mountains kiss high Heaven
And the waves clasp one another;
No sister-flower would be forgiven
If it disdained its brother;
And the sunlight clasps the earth
And the moonbeams kiss the sea:
What are all these kissings worth
If thou kiss not me?

Percy Bysshe Shelley

Percy Bysshe Shelley (1803-1822), whose literary career was marked with controversy due to his views on religion, atheism, socialism, and free love, is known as a talented lyrical poet and one of the major figures of English romanticism. “Love’s Philosophy” is a poem, written in 1820. Shelley believes in the power of art to transform society in a positive way. In his essay “A Defence of Poetry”, he writes: “The great instrument of moral good is the imagination; and poetry administers to the effect by acting upon the cause. Poetry enlarges the circumference of the imagination by replenishing it with thoughts of ever new delight, which have the power of attracting and assimilating to their own nature all other thoughts, and which form new intervals and interstices whose void forever craves fresh food. Poetry strengthens the faculty which is the organ of the moral nature of man, in the same manner as exercise strengthens a limb.”

The Eyes Of The Heart

“To see with the eyes of the heart; to hear the roar of the world with the ears of the heart; to peer into the future with the understanding of the heart; to remember past accumulations through the heart—that is how the aspirant must boldly advance on the path of ascent. Creativity embraces the fiery potential and comes to be saturated with the sacred fire of the heart. Therefore, on the path of the Hierarchy, on the path of the Great Service, on the path of Communion, synthesis is the one luminous path of the heart. How can seekers radiate the rays manifested if there is no flame affirmed in their hearts? It is precisely the quality of a magnet that lies latent in the heart. The loftiest creativity is pervaded with this great law. Thus, every consummation, every unification, every cosmic union is achieved through the flame of the heart. In what way can a foundation be laid for great steps? Truly, only by way of the heart. The arcs of consciousness merge in the flame of the heart.

So let us keep in mind the wondrous attraction of the magnet of the heart, which links all manifestations. Indeed, the silver thread that connects the Teacher with the disciple is the great magnet of the heart. The unification of the Teacher and disciple affirms the essence of all aspects of evolution.”

Heart, 1
http://www.agniyoga.org/ay_heart.html

Artist: Zhao Chun

Artist: Zhao Chun

Love, Beauty and Action

Nicholas Roerich, Scarlet Sails

Nicholas Roerich, Scarlet Sails

“Art will unify all humanity. Art is one – indivisible. Art has its many branches, yet all are one. Art is the manifestation of the coming synthesis, Art is for all. Everyone will enjoy true art. The Gates of the ‘Sacred Source’ must be wide open for everybody, and the light of art will influence numerous hearts with a new love. At first this feeling will be unconscious, but after all it will purify human consciousness. How many young hearts are searching for something real and beautiful! So, give it to them. Bring art to the people – where it belongs. We should have not only museums, theatres, universities, public libraries, railway stations, and hospitals, but even prisons decorated and beautified. Then we shall have no more prisons.

The values of great art are victoriously traversing all storms of earthly commotions. Even the ‘earthly’ people already understand the vital importance of active beauty. And when we proclaim: Love, Beauty, and Action, we know verily that we pronounce the formula of the international language. And this formula, which now belongs to the museum and stage, must enter everyday life. The sign of beauty will open all sacred gates. Beneath the sign of beauty we walk joyfully. With beauty we conquer, through beauty we pray, in beauty we are united. And now we pronounce these words – not on the snowy heights, but amidst the turmoil of the city. And realising the path of true reality, we greet with a happy smile the future.”

Nicholas Roerich

The Flower of Life

 Image: Luminokaya

Image: Luminokaya

 

 

 

 

 

 

 

 

The most common form of the “Flower of Life” is hexagonal pattern (where the center of each circle is on the circumference of six surrounding circles of the same diameter), made up of 19 complete circles and 36 partial circular arcs, enclosed by a large circle.

The “Seed of Life” is formed from seven circles being placed with sixfold symmetry, forming a pattern of circles and lenses, which acts as a basic component of the Flower of Life’s design.

The Temple of Osiris at Abydos, Egypt contains the oldest to date example. it is carved in granite and may possibly represent the Eye of Ra a symbol of the authority of the pharaoh. Other examples can be found in Phoenician, Assyrian, Indian, Asian, Middle Eastern, and medieval art.

Drunvalo Melchizedek has called these figures symbols of sacred geometry, asserting that they represent ancient spiritual beliefs, and that they depict fundamental aspects of space and time. Melchizedek claims that Metatron’s Cube may be derived from the Flower of Life pattern, and that the Platonic solids within it were “thought to act as a template from which all life springs”. Melchizedek has been teaching the Flower of Life at workshops since 1985.

Mantra and Mind

Mantra should be received from a guru. A book cannot determine the correct mantra for you. Just as a cartridge needs to be struck by the hammer of the gun in order to fire, so the mantra needs to be struck by the hammer of the guru in order to explode the consciousness. The relationship between the guru and disciple is only the mantra. When guru gives mantra to the aspirant, he becomes a disciple. One who is working with and developing the mantra is a disciple. With the help of the mantra, he is trying to fix the samskaras, the different formations of the mind.

The guru has to decide the mantra for you on the basis of your zodiac sign, temperament, illness, or spiritual path. After receiving the mantra from your guru, you must practise it every day for five to ten minutes. No matter how powerful your mantra is, unless you practise it, you will gain nothing.

The mantra has to be repeated thousands of times. In the beginning you repeat it on the audible plane. The vibrations are external and the effects are gross. But gradually, as your mind becomes quieter and quieter, the vibrations grow more powerful. The mantra then goes deeper into the consciousness, pierces through the conscious mind and the subconscious mind and penetrates into the unconscious mind. Once the mantra enters into the unconscious mind, it destroys all samskaras and mental formations. Therefore, the mantra must be repeated regularly with the mala. If your mantra is Om, practise five malas every day. If you don’t have time in the morning, do it at night. Many householders never practise mantra at night because they are confused about certain taboos. They feel that it is not proper to practise mantra after maithuna, but according to tantra, the effect of mantra is far greater at this time. So if you have fixed five malas each night, you must do it. Regardless of what sort of life you lead, practise first and then sleep.

The mantra is a purifying force. Nothing in the world can pollute the mantra; nothing can make it impure. Mantra can purify all corruption. It is such a great purifier that no matter what you eat, how you live, what you think, or which religion you belong to, it will dominate and destroy all the samskaras. When the samskaras are destroyed and the veil is split asunder, you will see the divinity shining like the sun before you. What you have been searching for is not far away. There is only a veil between you and me, which has to be destroyed by the mantra shakti, mantra yoga. Om is the most powerful, the most benign of all the mantras.

Swami Satyananda Saraswati

Goddess Saraswati

Goddess Saraswati