ОНЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕ

pleiades Constellation

При онлайн консултирането хората преодоляват лесно вътрешните бариери да търсят помощ и са много по-склонни към споделяне. Паралелно с това, самият акт на писане (особено чрез наративната психотерапия) има лечебен ефект. По този начин, човек може по-ясно да оцени дадена ситуация или проблем – на първо място пред самия себе си, а след това да представи случая си пред психотерапевта или друг човек. Онлайн връзката е гъвкава и дискретна, а комуникацията между двете страни – удобна и предразполагаща, в обстановка избрана съобразно възможностите и предпочитанията.

В какви случаи може да потърсите моята професионална помощ?

  • Емоционални неразположения и/или вегетативна симптоматика
  • Преодоляване на тревожни, страхови и депресивни състояния
  • Проблеми в общуването или партньорските взаимоотношения
  • Справяне с възникнали житейски кризи – загуба на близък човек, болестни състояния, развод и раздяла
  • Трудности в адаптацията при важни житейски или професионални промени
  • Хроничен стрес и бърнаут.

 

Как можем да работим заедно?

  1. „Познай себе си!

Научете повече за себе си и пътя на душата си, вижте особеностите на своя психологически профил, оценете талантите и перспективите пред себе си, насочете потенциала си в правилна посока!

Възможно е просто да имате желание да поговорите с някого, споделяйки свои колебания, временни затруднения или въпроси. Консултацията може да бъде както по имейл, така и с предварително уговорени онлайн срещи с мен. Използвайте връзката : innerchangecreation@gmail.com и аз ще ви водя стъпка по стъпка.

  1. Онлайн сесии по имейл или скайп

Този тип консултиране е подходящо при потребност от подкрепа и съветване, преподаване на по-лесни техники, даване на обратна връзка и анализ на ситуация, съветване при възникнали кризисни обстоятелства и др.

Отново е необходимо да изпратите имейл, за да фиксираме време за сесията. За целта можете да опишете кратко ситуацията си на innerchangecreation@gmail.com и аз ще ви изпратя обратен имейл с инструкции.

 

 

 

 

„ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ!“

KnowThySelf-Online

 

„Постигането на осъзнатост е култура в най-широкия смисъл на думата, а от там следва, че себепознанието е същността и ядрото на това явление.“

Карл Густав Юнг

Тезата «Познай себе си!», схваната като върховна норма на човешката мъдрост е била инкрустирана в храма на Аполон в Делфи. Да познае човек себе си според Сократ, на когото се приписва тази фраза, означава да се почита най-напред не човешкото тяло, а човешката душа и нейната същност – онова разумно и божествено начало, което прави човека човек и му помага да развие добродетелите си. „Познай себе си!“ е мотото, чрез което и днес модерният свят се опитва да достигне до едно по-дълбинно разбиране за законите, които управляват живота ни.

От екзотерична (външна) гледна точка, психологията е необозрим, всеобхватен и сложен предмет, но само от езотеричната, или вътрешна страна може да се види съединителната нишка между аспектите, които характеризират вашата истинска същност. Всеки човек е част от енергийната тъкан на света. Чрез своя индивидуален избор и път, той се включва във великата структура на живота и неговите проявления. Езотеричната психология подпомага изследването на пътя на душата. Тя се основава на Древните учения и книгите на Алис Бейли и Люсил Седеркранс – Трактат за седемте лъча, Езотерична астрология, Творческо мислене, Природата на душата и др.

Как може да поръчате индивидуална консултация?

Научете повече за пътя на душата си чрез Езотеричната психология. За целта е нужно да изпратите приложената по-долу форма за заявка, отбелязвайки своя въпрос, проблем, както и точна дата, час и място на раждане. Веднага ще получите обратен имейл с потвърждение за приемане на заявката ви и уточнения относно следващите стъпки. Моля пишете от имейла, от който ще се води кореспонденцията.