СБОГОМ НА ОРЪЖИЯТА

Agata Kawa

Agata Kawa, Illustrator

Наблюдаваме рядко явление – съвпад на Марс и Юпитер в 18-ия градус на Скорпион. За всички със значими астроточки в този отрязък от наталната карта е дошъл часът на истината – ТРАНСФИГУРАЦИЯ. Сливането на енергиите на двата архетипа е знаменателно със своята дълбочина, сила и единонасоченост. Както знаем, в Скорпион – всичко е „на живо“ и е плод на нашите трансперсонални търсения в много животи. Такова сливане маркира с енергията си цикъл в движението на планетите с дълготрайни последствия. Затова и моментът е важен и трябва да се осъзнае като път, през който преминаваме в по-високо измерение, в нова фаза на развитие, в друго време-пространство.

Древни текстове свързват Скорпион – знак подвластен на 4 лъч (хармония чрез конфликт), с лабораторията на алхимика. Тук преработваме и трансформираме старите следи, а с това и съдбата си – и няма връщане назад. Ето защо пристигането в 18-ия градус и наличието на този съвпад върху него, е висока чест, която ни се оказва. Тук получаваме наградата и признанието за добре свършена работа в процеса на трансфигурация, получаваме ясен знак и нова сила. Комбинацията от енергии – 2, 4 и 6 лъч – не е просто промяна, нито е преобръщане. Моментът е просветляващ с истинността на посланието си, с внезапното проглеждане за факта, че преодоляването на всеки конфликт и противоречие може да се случи само чрез мъдростта, любовта и посвещаването на висшия идеал.

Юпитер, наричан още „баща на светлината“ е богът, който овладява хаоса и дава началото на света, който прониква в човешкото съзнание и създава причините за общност между хората. Юпитер се движи във времето и всички негови посоки, покорява небесните върхове и благославя с яснота и перспектива универсалния ред. Той е въдворителят на висши принципи, творецът на единството от парчета колебание, главният бог в римския пантеон – бог на небето, дневната светлина и бурите, пръв сред боговете и властелин на света. С помощта на този архетип, ние преживяваме усещане за пълноценност, всеобхватност, разтваряне и споделяне. Това усещане става реално, когато е едно с енергията на всеотдайните усилия, насочени към обединение и сътрудничество. Именно чрез специфичната функция на Юпитер се събуждаме за присъствието на любовта в различните форми, които приема живота. Това е планетата на разширението и творчеството, пулсираща във всичко съществуващо. „Юпитер е Бог, който е прототип на ритуалното служене. Той се моли, жертва се, осигурява начина, чрез който молитвите на простосмъртните да достигнат до Бог.“ – думи на Елена Блаватск в „Тайната доктрина“, том 2, 49, Бележки

Марс, планетата от 6 лъч  (идеализъм и посвещаване) и езотеричен управител на Скорпион, е призван да носи умиротворение, спокойствие и постоянство в своята по-висша вибрация. Архетипът на Арес в собствения си знак и с посвещение в  мисията на душата сваля оръжията и им казва „сбогом“. Той се превръща в духовен войн, чиято рицарска дума носи избавление от ненужното, преходното и всичко, което е отживяло времето си – всичко, от което трябва да се освободим, за да можем да вървим напред.

Четвъртият лъч управлява човечеството в настоящия момент от развитието на цивилизацията, заемайки междинна позиция между „долната и горната земя“. Този лъч е преход и мост към по-висши светове. Именно затова този съвпад е толкова важен. Интензивният процес на вътрешни еволюционни промени, докато Юпитер гостува на Скорпион, ще засегне всички сфери на живота, а когато това минава през огъня на Марс, интензивността и силата на въздействието многократно се увеличава.

Неподвижният кръст е символ не само на Исус, но и на Прикования Прометей. Там Светлината трябва да бъде освободена и предадена на повече хора. Да не забравяме, че китайският йероглиф за „криза“ означава също и „възможност“. Най-ярките черти на Скорпион са сила, упоритост, постоянство, лоялност, енергия, целенасоченост, устойчивост. Като един от важните агенти в неподвижния кръст, той е пример за окончателното и единонасочено духовно посвещаване.

Съвпадът на Марс и Юпитер в Скорпион е като мощно изригване – точка на пресичане, отвъд която всичко е възможно. Той е в хармонична позиция с друг приближаващ съвпад – този на Слънцето и Плутон в Козирог, а това още повече ще подсили възможностите пред нас. Енергията на тези мощни и преизграждащи аспекти ще има силно въздействие поне за месец напред, маркирайки стъпка по стъпка знаците на новото, което ще се разгърне в живота ни. В този смисъл, двата съвпада са много по-силни като смисъл и преживяване от което и да е пълнолуние или новолуние в зимния период. Скорпион и Козирог са крайъгълни знаци в нашето духовно израстване и това се усеща във всички сфери на живота ни, в обществото като цяло и неговите институтиции.

18-ят градус, в който се намира пикът на огнения танц между Юпитер и Марс, съгласно сабианските символи обозначава време на мир и блаженство, в които духът се разгръща в своята най-висша креативност. В тази позиция сеем добри семена и те ще имат дълъг живот, далеч надхвърлящ времетраенето и усещанията, свързани с физическата, емоционалната и менталната реалности. Този отрязък в Скорпион е животът под знака на духовна симфония от цветове, звуци и движения, усещането за добре свършена работа, за истински пълноценен живот.

Научете повече за най-новото ни безплатно онлайн обучение тук: ДУШАТА Е ТВОРЕЦЪТ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s