ЛЕГЕНДИ ЗА СИЛАТА

LionButterfly

ПЪЛНО СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ В ЛЪВ

Слънчевото затъмнение е явление, което се появява при новолуние – най-малко два пъти в годината и най-много пет. То се наблюдава, когато Луната е между Слънцето и Земята и трите небесни тела се намират на една линия. Времетраенето на пълната фаза е обикновено между 2 и 3 минути, но може да достигне и до 7. Въпреки честата си поява, затъмненията остават в съзнанието на много хора като мистично явление, носещо скрит или неясен смисъл. Езотеричната астрология обяснява този феномен в динамичния контекст на глобалните космически процеси, които далеч надхвърлят пределите на нашата Слънчева система.

Основната тема в сегашното драматично разположение на двете светила е зададена в контекста на третата декада на Лъв и неговия 29-и градус. Интерпретацията му се свързва с предстоящите нови вълни на трансформация – преминаване на по-високо вибрационно ниво и осъзнаване на причинно-следствени връзки, но и потапяне в дълбинното разбиране за корените на несигурността. Това затъмнение изважда на преден план усилията за преодоляване на страха, то е време за приемане на силата и заемане на твърда позиция, период на проглеждане и заслужена благословия. В този момент, пътуването между световете спира, а ние можем да надникнем отвъд триизмерната реалност.

Пълното слънчево затъмнение на 21 август прави редица важни аспекти: тригон с Уран и съвпад със Северния лунен възел – главата на Дракона. От своя страна, Марс в Лъв и Юпитер във Везни се намират върху 21-ия градус на двете съзвездия, за да се съчетаят в благоприятната комбинация от въздух и огън. Последната декада на Лъв се управлява от Марс – нека да гори! Има вдъхновение, има невероятна енергия в каузите, посветени на образование, изкуство, духовни практики, както и всички теми, свързани с морала, правото, управлението и търсенето на истината.

На 23 август, Слънцето ще навлезе в знака Дева, а на 25-ти – Сатурн ще завърши ретроградния си поход през Стрелец. Всички ревизии и структури са приключени, Слънцето е изчистило и заредило асертивния Марс за нов цикъл, а той от своя страна върви към съвпад със Северния лунен възел с готовност да задейства нова линия в мисията на душата и нейните най-висши приоритети. Така големият огнен тригон с участието на Сатурн и Уран, активиран в момента на затъмнението, създава хармонична и стимулираща среда за всичко, на което искаме да дадем живот – нова идея, творчески проект, лидерска инициатива или дори тема от висшата мода. Уран е носител на архетипната енергия на Прометей, чието име означава „мислещ предварително“. В древногръцкия мит той връща огъня на хората, а в многобройните културни интерпретации, Прометей е в основата на всички културни блага, направили възможно развитието човешката цивилизация.  Точният съвпад в градусите на слънчевото затъмнение и „внезапния“ Уран е индикация за това, че в този отрязък от няколко часа на 21 август, ВСИЧКО е възможно, ако сме преодолели емоционалната несигурност и страха. Астрологията обяснява явленията, свързани с такива мощни планетарни констелации в по-широк времеви контекст. Те винаги излъчват индикации месеци по-рано.

Франц Риман описва четири основни форми на страх: Страхът от себеотдаването, преживян като загуба на Аз-а; Страхът от ставането на самия себе си и преживян като изолиране и опасност; Страхът от промяната, която може да донесе несигурност и преходност и Страхът от необходимостта, преживявяна като окончателност и несвобода.

Това пълно слънчево затъмнение идва, за да преодолее тези страхове – всички те касаят идентичността и разпознаването ни от другите, издигането ни на лидерска позиция като преминаване към други светове и култури. Нашето ставане такива, каквито всъщност сме – едно с цялото, едно с другите. Превъзмогването на страха е лъвският ни скок напред и отвъд ограниченото мислене, което подклажда чувства на изолираност или непълноценност. Това е процес на върхова себеидентификация и преживяване на пълнота в творчески форми на изразяване.

Слънчевото затъмнение е в съвпад и със звездата Регулус – едната от четирите краски звезди, разположена в „сърцето“ на съзвездието Лъв. Когато тя прави важни аспекти с точки от наталната карта, това е винаги изключителен фактор в интерпретацията й. Регулус е в картите на кралете, тя е знак за величие и мощ, за аристократизъм и висше влияние върху големи маси от хора. Когато е съчетан с пълно слънчево затъмнение, този ефект може да бъде много по-драматичен, защото периодът е портал за активиране на божествена интервенция. През 2012, Регулус се премести в първия градус на Дева – знак за необратимостта на процеса на сливане на индивидуалното и колективно съзнание. Новата епоха ще поощрява все повече и повече сътрудничеството между различните, овладяването на взаимозависимостта, обединението и колективните ползи. Всички, които имат значими астроточки от 23-ти градус на Лъв до 1-ви градус на Дева или такива във фиксираните знаци, ще бъдат засегнати от пълното слънчево затъмнение по един или друг начин.

Както се разкрива още в календара на Маите, трите слънчеви затъмнения в периода 2017-2024, първото от които вече настъпва, ще получат силен импулс и подкрепа от Сириус – най-ярката звезда на небосклона и част от съзвездието Canis Major. Тези космически явления ще осъществят важни премествания във времето и пространството, за да може колкото се може повече хора да са готови за ефекта „Шамбала“ през 2025 година. Знакът Лъв е подвластен на Втори лъч, това е знакът на лидерството и пълния триумф на индивидуалното съзнание и интелигентност. Индивидуацията се извършва именно в Лъв – върхът на силата, куража и победата.

Периодът на това пълно слънчево затъмнение е своеобразно безвремие, в което теми от миналото и бъдещето свободно пресичат траекториите си в илюзорното земно битие, за да ни напомнят за безсмъртието на душата. Нейната еволюция ни придърпва нагоре към фините нива на съзнание, а посоката е към съвършенство и извисяване. Сабианският символ на 29-ия градус в Лъв е безспорно и красиво описание на този неспирен процес: „Русалка излиза от вълните и се кани да се превърне в човешко същество.“ Избирайки да опознаем и приласкаем сенките на сърцето, ще осъзнаем още по-силно, че истинските сила и смелост идват само от любов. Ако нещо в живота ви се променя драстично – приемете го, приласкайте го, обикнете го.

Leda Astrology

@EsotericAstrologyMeditations

https://promianatavteb.wordpress.com

Поръчай своя индивидуален астрологичен анализ на ledaastrology@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s