СЛЪНЦЕ В ДЕВА

the-madonna-of-the-magnificat-sandro-botticelli

The Madonna of the Magnificat, Sandro Botticelli

Древните гърци виждали Деметра в съзвездието Дева. Знакът на синтеза, стремящ се към утопията за един подреден и хуманен свят, за просперитет извън хаоса и конфликта, за любов без страх. В Дева, полярностите на Близнаци вече са се свързали. Именно тук започва превръщането на оловото в злато – един дълъг процес, който ще завърши окончателно в Скорпион. Това алхимично преминаване на енергията в материя е илюстрирано и в древногръцкия мит за Деметра и Персефона, чиято съдба е история за сътворяването на изобилие и плодородие. Но също така, това е и история за трансформацията, за слизането на божествения дух в плътните нива на битието. В Дева настъпва не просто преход от един сезон към друг – идването на есента е алегория на неизбежното съжителство на полярностите в живота.

Почитана много преди Олимпийските богове, дъщеря на Кронос и Рея, Деметра е гръцката богиня на плодородието и зараждащия се живот, пазителка на брака и свещения съюз. Античното изкуство изобразява Деметра заедно и с Триптолем, на когото тя подарила златна колесница с крилати змейове и семена пшеница, за да ги разпръсне по целия свят и да научи хората на земеделие. Въпреки божествената си сила и могъщество, рогът на изобилието, който тя изсипвала върху земята, не се оказал достатъчен, за да сътвори рай. Отвличането на Персефона от владетеля на подземното царство Хадес, хвърля Деметра в отчаяние и неописуема болка. Толкова силна, както гласи легендата, че животът на земята започнал да замира – растенията изсъхвали, а животните умирали. За да спре това, Зевс нарежда Персефона да бъде две трети от годината при майка си и една трета с Хадес. Така всяка година, щом дойде време Персефона да се върне при Хадес, Деметра потъва в скръб – птиците спират да пеят, листата на дърветата окапват, цветята изсъхват.

Дева е знакът, който персонифицира идеята за космическата майка. Затова и западната култура свързва този зодиакален знак с образа на Дева Мария, държаща в ръцете си божия син – олицетворение на благодатта, която носи на човечеството и в името на която той се завръща (трансформира) и седи “редом с отца си”. Раждането на детето, преминаването през колелото на живота, изминаването на пътя на изчистване, зрялост и регенерация естествено ще доведат до преодоляване на земното притегляне и издигане на душата отвъд материята.

Знакът на Дева е сред най-важните архетипи, чрез които се манифестира божествения план на земята. Той е синоним на алхимичния анализ, на експертизата, която трябва да дозира и прецизира последствията от всяко действие. Материалният резултат е последната точка във веригата съзнателни (осъзнати) намерения.  Но синтезът изисква и нещо много важно – МЯРА. Или казано на древен език – добро познаване на златното правило и златното сечение, всъщност и на законите на кармата, ако говорим за най-абстрактните нива на реализация.  Ето защо, Дева управлява сърдечния център – само през сърцето, което е МЯРАТА на всички неща, могат да излязат наяве правилните последствия. Защото справедливо е това, което е добро и красиво, което е сътворено в безусловна любов и отдаване за другия – същността на живота за Дева Мария.

Дева е знакът на съвършенството, на самоактуализацията, на търсенето и развитието, на вечното недоволство от постигнатото. Подобряването на живота – своя и около себе си – е задача, която не излиза от приоритетния списък на тези със силно поставен знак Дева. В по-високите нива на духовно развитие, методите и техниките за анализ и синтез на проблемите се издигат до лечителски и езотерични знания и способности, до неимоверно трудолюбие и дисциплина, до постигането на прагматичен и смислен резултат за колкото се може повече хора.  Дева е смятана за знак на изчистването и изцелението. Не случайно, заедно с Водолей, тя единствена се изобразява с човешка фигура. Някога много отдавна, в далечното минало, Лъвът и Девата са били едно в астрологията. С еволюцията на човека и науките за неговото развитие, Дева постепенно си извоюва независимостта и съвършенството, които така добре й прилягат.

Ако имаме хороскоп с акцент в Дева, съгласно Науката за триъгълниците, трябва да анализираме веригата Риби-Лъв-Дева. Когато този триъгълник се активира при повече хора, Земята ще се превърне в свещена планета, тъй като тройната констелация касае извисяването на човешкото съзнание до нивото на Монадата.  Това означава преминаване отвъд третото посвещение и издигане на по-високите четвърто и пето, където човек работи под нейното ръководство и под ръководството на Духовната йерархия. Силата на тази триада се свързва с измеренията на душата, които ще я доведат до съвършенството на Риби и Христовото съзнание. Риби, противоположния на Дева знак, е символът на обединението и кохезията, а от езотерична гледна точка – на неделимата и хомогенна енергийна субстанция – светлина, вибрация, звук. Тя въплъщава фигурата на Спасителя и завършената групова душа, преодоляла материалните ограничения –  цялостна, свободна и самодостатъчна. Именно ерата на Риби изведе напред и ни въведе в ерата на Водолея, чиито ценности са творчество, служене, групово и универсално съзнание, универсални взаимоотношения. Не случайно, през 2012 г., и неподвижната звезда Регулус (силната и мощна звезда на лидерството и управлението) се премести в първия градус на Дева – знакът на служенето и грижата за общото добруване, на събуждането на латентното Христово съзнание във всеки човек.

Според неостаряващата мъдрост, знакът Дева се управлява от II (любов-мъдрост) и VI (посвещаване и идеализъм) лъч. Главните добродетели на Втори лъч са вътрешна хармония, сила, търпение и издръжливост, любов към истината, вяра, интуиция, интелигентност и спокоен темперамент. Те от своя страна помагат да изразим повече любов и състрадание към другите. Стремежът е към постигането на интелигентно построени, смислени цели, включеност, придобиване на знания и мъдрост и достигане до истината, чувствителност към общия интерес, просветление, точен изказ и премерени послания достигащи до повече хора.

Шести лъч извиква на живот посвещаването, нежността, лоялността и уважението. Тези качества ще ни дадат възможност да постигнем сила и способност за саможертва, чистота и толерантност, вътрешен баланс и здрав разум. Резултатът е по-силни и дълбоки взаимоотношения и разбиране за нашето социално обкръжение, желание да се работи за прогреса на хората около нас, да се постигне помирение на конфликтите – за доброто и включването на всички в една общност с единна мисия и цел.

Съчетанието на втори и шести лъч привежда в действие синергичен ефект, който се подсилва от две важни планети – Меркурий като ортодоксален управител на Дева и Луната в съчетание с Вулкан като езотерични (т.е. на ниво душа) управители. От своя страна тези езотерични управители са подвластни на I и IV лъч, а това дава ясни указания за целта на душата в това въплъщение. Йерархичният управител на Дева е Юпитер – или отново кръгът се затварая, за да стигнем до II лъч, където енергията изразява Любов и Мъдрост. Чрез така описаните лъчеви въздействия,  знакът на Дева задава посоката на развитие на екзотерично или езотерично ниво в зависимост от разположението му в дадена натална карта.

По-важни междупланетни аспекти до края на месец август:

На 24 август се развива квадратурата между Венера и Уран. Това е полето на възможностите, на внезапните планове, срещи и обединения.

На 25 август Сатурн е на прав ход в 21.10 градус на Стрелец, а в периода 22-29 август се разгръща секстилът му с Юпитер – благоприятен аспект с прекрасни възможности за поставяне на ново начало.

На 26-ти Венера влиза в Лъв.

На 27-ти – съвпад на Слънце и ретрораден Меркурий в 4-ия градус на Дева, което ще положи началото на нов меркуриев цикъл след обстойно вътрешно преосмисляне и пренастройване.

На 31-ви Меркурий обръща ход в градуса на пълното слънчево затъмнение в Лъв, правейки съвпад с Марс. Важен ден – бъдете будни и наблюдателни!

 

Leda Astrology

@EsotericAstrologyMeditations

https://promianatavteb.wordpress.com

Поръчай своя индивидуален астрологичен анализ на ledaastrology@gmail.com

ЛЕГЕНДИ ЗА СИЛАТА

LionButterfly

ПЪЛНО СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ В ЛЪВ

Слънчевото затъмнение е явление, което се появява при новолуние – най-малко два пъти в годината и най-много пет. То се наблюдава, когато Луната е между Слънцето и Земята и трите небесни тела се намират на една линия. Времетраенето на пълната фаза е обикновено между 2 и 3 минути, но може да достигне и до 7. Въпреки честата си поява, затъмненията остават в съзнанието на много хора като мистично явление, носещо скрит или неясен смисъл. Езотеричната астрология обяснява този феномен в динамичния контекст на глобалните космически процеси, които далеч надхвърлят пределите на нашата Слънчева система.

Основната тема в сегашното драматично разположение на двете светила е зададена в контекста на третата декада на Лъв и неговия 29-и градус. Интерпретацията му се свързва с предстоящите нови вълни на трансформация – преминаване на по-високо вибрационно ниво и осъзнаване на причинно-следствени връзки, но и потапяне в дълбинното разбиране за корените на несигурността. Това затъмнение изважда на преден план усилията за преодоляване на страха, то е време за приемане на силата и заемане на твърда позиция, период на проглеждане и заслужена благословия. В този момент, пътуването между световете спира, а ние можем да надникнем отвъд триизмерната реалност.

Пълното слънчево затъмнение на 21 август прави редица важни аспекти: тригон с Уран и съвпад със Северния лунен възел – главата на Дракона. От своя страна, Марс в Лъв и Юпитер във Везни се намират върху 21-ия градус на двете съзвездия, за да се съчетаят в благоприятната комбинация от въздух и огън. Последната декада на Лъв се управлява от Марс – нека да гори! Има вдъхновение, има невероятна енергия в каузите, посветени на образование, изкуство, духовни практики, както и всички теми, свързани с морала, правото, управлението и търсенето на истината.

На 23 август, Слънцето ще навлезе в знака Дева, а на 25-ти – Сатурн ще завърши ретроградния си поход през Стрелец. Всички ревизии и структури са приключени, Слънцето е изчистило и заредило асертивния Марс за нов цикъл, а той от своя страна върви към съвпад със Северния лунен възел с готовност да задейства нова линия в мисията на душата и нейните най-висши приоритети. Така големият огнен тригон с участието на Сатурн и Уран, активиран в момента на затъмнението, създава хармонична и стимулираща среда за всичко, на което искаме да дадем живот – нова идея, творчески проект, лидерска инициатива или дори тема от висшата мода. Уран е носител на архетипната енергия на Прометей, чието име означава „мислещ предварително“. В древногръцкия мит той връща огъня на хората, а в многобройните културни интерпретации, Прометей е в основата на всички културни блага, направили възможно развитието човешката цивилизация.  Точният съвпад в градусите на слънчевото затъмнение и „внезапния“ Уран е индикация за това, че в този отрязък от няколко часа на 21 август, ВСИЧКО е възможно, ако сме преодолели емоционалната несигурност и страха. Астрологията обяснява явленията, свързани с такива мощни планетарни констелации в по-широк времеви контекст. Те винаги излъчват индикации месеци по-рано.

Франц Риман описва четири основни форми на страх: Страхът от себеотдаването, преживян като загуба на Аз-а; Страхът от ставането на самия себе си и преживян като изолиране и опасност; Страхът от промяната, която може да донесе несигурност и преходност и Страхът от необходимостта, преживявяна като окончателност и несвобода.

Това пълно слънчево затъмнение идва, за да преодолее тези страхове – всички те касаят идентичността и разпознаването ни от другите, издигането ни на лидерска позиция като преминаване към други светове и култури. Нашето ставане такива, каквито всъщност сме – едно с цялото, едно с другите. Превъзмогването на страха е лъвският ни скок напред и отвъд ограниченото мислене, което подклажда чувства на изолираност или непълноценност. Това е процес на върхова себеидентификация и преживяване на пълнота в творчески форми на изразяване.

Слънчевото затъмнение е в съвпад и със звездата Регулус – едната от четирите краски звезди, разположена в „сърцето“ на съзвездието Лъв. Когато тя прави важни аспекти с точки от наталната карта, това е винаги изключителен фактор в интерпретацията й. Регулус е в картите на кралете, тя е знак за величие и мощ, за аристократизъм и висше влияние върху големи маси от хора. Когато е съчетан с пълно слънчево затъмнение, този ефект може да бъде много по-драматичен, защото периодът е портал за активиране на божествена интервенция. През 2012, Регулус се премести в първия градус на Дева – знак за необратимостта на процеса на сливане на индивидуалното и колективно съзнание. Новата епоха ще поощрява все повече и повече сътрудничеството между различните, овладяването на взаимозависимостта, обединението и колективните ползи. Всички, които имат значими астроточки от 23-ти градус на Лъв до 1-ви градус на Дева или такива във фиксираните знаци, ще бъдат засегнати от пълното слънчево затъмнение по един или друг начин.

Както се разкрива още в календара на Маите, трите слънчеви затъмнения в периода 2017-2024, първото от които вече настъпва, ще получат силен импулс и подкрепа от Сириус – най-ярката звезда на небосклона и част от съзвездието Canis Major. Тези космически явления ще осъществят важни премествания във времето и пространството, за да може колкото се може повече хора да са готови за ефекта „Шамбала“ през 2025 година. Знакът Лъв е подвластен на Втори лъч, това е знакът на лидерството и пълния триумф на индивидуалното съзнание и интелигентност. Индивидуацията се извършва именно в Лъв – върхът на силата, куража и победата.

Периодът на това пълно слънчево затъмнение е своеобразно безвремие, в което теми от миналото и бъдещето свободно пресичат траекториите си в илюзорното земно битие, за да ни напомнят за безсмъртието на душата. Нейната еволюция ни придърпва нагоре към фините нива на съзнание, а посоката е към съвършенство и извисяване. Сабианският символ на 29-ия градус в Лъв е безспорно и красиво описание на този неспирен процес: „Русалка излиза от вълните и се кани да се превърне в човешко същество.“ Избирайки да опознаем и приласкаем сенките на сърцето, ще осъзнаем още по-силно, че истинските сила и смелост идват само от любов. Ако нещо в живота ви се променя драстично – приемете го, приласкайте го, обикнете го.

Leda Astrology

@EsotericAstrologyMeditations

https://promianatavteb.wordpress.com

Поръчай своя индивидуален астрологичен анализ на ledaastrology@gmail.com

Коридорът на вдъхновението

Mercúrio de Tiepolo

Mercúrio de Tiepolo

Дори и най-разочароващите или разстройващи ни събития, случващи се по време на ретрограден Меркурий, в крайна сметка ни водят по нов път, който ще ни разкрие тайната на друга опитност, необходима за следващото ниво на растеж.

Периодът между затъмненията е време на жизненоважни завъртания на късмета и съдбата. Точно тогава Меркурий става ретрограден, потъвайки в невидимото царство на слънчевия залез. Редица сложни и динамични астрологични аспекти ще се разгърнат върху небесната карта, докато планетата извършва своя заход в дебрите на подсъзнанието.

От една страна, това е пълното слънчево затъмнение, а от друга – съвпадът на Слънцето и Марс със Северния лунен възел в Лъв. Сатурн ще се подготви за своя директен ход, докато Юпитер приключи подготовката си за секстил с него. Фактор в тази ситуация е и края на ретроградността на Нептун в момента, в който започва тази на Меркурий. Пътуването на Меркурий „навътре“, в същността на нещата, ще завърши със съвпад с Марс в градуса на дългоочакваното пълно слънчево затъмнение в Лъв. Всичко това показва една изключително нестабилна, но и пълна с възможности картина на транзити, които обещават да донесат драматични промени и възможности за дълбок и същностен растеж.

Коридорът на затъмненията обикновено е изпъстрен с предизвикателства – вътрешни и външни – стимулирани от обстоятелствата, и от неочаквани, но може би логични резултати. Движението на Меркурий в Дева – един топъл, земен и подвижен знак, ще добави артистизъм и вдъхновение към случващото се. Той ще подкрепи с дълбочина и аналитичност научни изследвания, културни проекти, бъдещи нововъведения в грижата за здравето и отношението към храненето, както и мултидисциплинарни форми, свързани с тях. Зоната на Меркурий в Дева е време за грижа и за самите нас, за интуитивни прозрения и търсения, за по-здравословна и осъзната връзка със собственото ни тяло.

„Мисля, че почти всички наши горести са моменти на напрежение, които възприемаме като парализа, понеже вече не чуваме да живеят смаяните ни чувства. Понеже чуждото, което е влязло в нас, ни е оставило сами, понеже всичко познато и обичайно за миг ни е отнето, понеже се оказваме в преход, сред който не можем да се задържим. Затова и горестта отминава: новото в нас, придошлото, е влязло в сърцето ни, проникнало е в най-съкровената му камера и все пак го няма там, – вече е в кръвта. А ние не узнаваме какво е то. Лесно могат да ни убедят, че нищо не се е случило, но все пак сме се преобразили, както един дом се преобразява, когато в него влезе гост. Не можем да кажем кой е дошъл, навярно никога няма да узнаем, но много знаци говорят за това, че по такъв начин в нас влиза бъдещето, за да се преобрази в нас, дълго преди да настъпи. И затова е толкова важно да бъдем самотни и внимателни, когато скърбим: понеже привидно лишеният от събития и вцепенен миг, в който нашето бъдеще прониква в нас, е много по-близо до живота от всеки друг шумен и случаен момент, понеже тогава то настъпва сякаш дошло отвън. Колкото по-тихи, търпеливи и открити сме като скърбящи, толкова по-дълбоко и по-уверено новото ще проникне в нас, толкова по-добре ще го усвоим, толкова повече то ще стане наша съдба, а когато в някой по-късен ден то „настъпи“ (а това ще рече: да поеме от нас към другите), в душата си ще се почувстваме сродни и близки с него. А това е нужно. Нужно е – и нашето развитие стъпка по стъпка ще поеме в тази посока – така нищо чуждо няма да ни сполети, а само онова, което отдавна ни принадлежи. Вече са премисляни толкова понятия за движението и постепенно ще се разбере, че това, което наричаме съдба, произтича от хората, а не идва в тях отвън.“

Райнер Мария Рилке, Из „Писма до един млад поет“

Превод от немски: Венцеслав Константинов

 

Leda Astrology
https://promianatavteb.wordpress.com
Поръчай своя индивидуален астрологичен анализ на ledaastrology@gmail.com

ФЕСТИВАЛЪТ НА СИРИУС В ЛЪВ

Briton_Rivière_-_Una_and_the_Lion

Una and the Lion, Briton Rivière

“Съзвездието Лъв е олицетворение на три основни сили, които се устремяват към планетата по времето на пълнолунието в Лъв. Ако сме готови, можем да се свържем с тези енергии, да ги асимилираме и да ги проявим в живота си чрез творчество. Първата сила, излъчвана от Лъв е витализираща, изцеляваща и хармонизираща. Втората е енергията на радостта. Третата сила е силата на победата и амбицията, която може да унищожи препятствията, проправяйки път към по-голямо съвършенство. ”

Torkom Saraydarian

 

Ритуалната обредност, свързана с горещниците от българския етнокалендар е в разгара си, а в енергиен план, това въздействие продължава и през целия август – месец, в който неоспоримо се възцарява силата на Лъва.  Наред с интересните планетарни аспекти през тази и следващата седмица, трябва да отбележим пълнолунието на 7 август – понеделник, което ще потъне в сенчестата прегръдка на частично затъмнение. Луната ще бъде в 15-ия градус на Водолей – знакът, противоположен на Лъв и показващ посоката на интернализиране на полярностите. С приближаването на пълното Слънчево затъмнение в Лъв на 21-ви този месец, градусът на аспирациите ще се вдигне, отключвайки и друга сила – тази на супер заредената Нова луна.

В коридора между затъмненията, Меркурий – езотеричен управител на Овен и йерархичен управител на Скорпион, ще обърне своя ход, давайки ни време за ориентация и по-пълноценно вътрешно осъзнаване на случващото се. На същия ден – 21 август – Слънцето образува и точен тригон с Уран, намиращ се върху територията на 29-ия градус в Овен. Този аспект е активен в момент, когато планетата вече се движи ретроградно и въпросът за властта във всичките й измерения ще намери своето логично развитие. Уран поставя фундаменталните въпроси на битието в полето на психичния самоконтрол и самоосъзнаването категорично.  Той удря директно в сърцето на причината, дори и да не търсим отговори.

Периодите на пълнолунието са време, в което мощен поток от енергия се насочва към тези, които са отворени за прогрес в духовната си еволюция. В близко бъдеще, по време на пълнолунието в Лъв през август, ще започне да се отбелязва още един голям празник – този на Сириус.

Слънчевата система е под комбинираното въздействие и контрол на три особено важни за нея звездни констелации. Те са Голямата мечка, Плеядите и Сириус – еманация на божественото триединство от най-висш порядък, достигащо до нас като въплъщение на Христовото съзнание. Тяхното влияние се синхронизира в седемте лъча, които се спускат към Земята чрез дванадесетте зодиакални знака, прехвърляйки енергия към центъра на нашата система – Слънцето. Слънчевият логос от своя страна, непрестанно обработва и подлага на трансмутация комбинацията от космически стимули преди да ги излъчи към седемте свещени планетите и Земята.

Като проводник на втори лъч, Сириус свързва Космическата Душа с Йерархията. Август е месецът на Лъв, но и на Сириус. В космически смисъл Лъв се управлява от Сириус – мястото на прием в петото ниво на посвещение, осъществявано с помощта и чрез Духовната йерархия на Земята. За напредналия ученик, именно Сириус става първостепенен фактор на въздействие и ръководство. От решаващо значение за него са още Слънцето, Луната и Меркурий, както и звездата Регулус, наричана още „сърцето на лъва“. Така чрез Лъв и неподвижния кръст, но и през Скорпион и Близнаци, се създават условия за критична промяна и коренна трансформация. Тези знаци са опитното поле за приемане и синтезиране на всички аспекти на лъчевата енергия в настоящото еволюционно ниво. Във физически план, Сириус въздейства върху Слънчевата система чрез Уран, Нептун и Сатурн.

Пълнолунието в Лъв разказва приказки за силата. Това е силата на нашите стремежи към висшите светове и към дълбинно самоосъзнаване на мисията ни в този живот. През настоящия месец изграждаме още по-чиста и силна Антакарана – златният мост, чрез който се свързваме с Йерархията и Сириус.

Предстои ни интересна седмица и още по-интересна есен. Дотогава можем да се насладим на метеоритния дъжд от съзвездието Персей, който е в апогея си през периода 11-13 август. Изберете тихо и чисто място за наблюдение на Персеидите – далеч от светлините на града след полунощ.