Меркурий в 1-ви градус на Дева

mercury

Batoni Pompeo, Mercury Crowning Philosophy, Mother of the Arts

Меркурий е една от свещените планети в нашата Слънчева система и се управлява от 4 лъч: “Хармония чрез конфликт”. Той се отнася до Близнаци и Дева, като техен екзотеричен управител и до Овен като негов езотеричен управител. Космическият архетип, познат от митологията като Хермес е йерархичен управител на Скорпион и се разглежда в една астрологична интерпретация, когато съответния представител на знака е достигнал 4 и по-високо ниво в своята духовна еволюция.

Меркурий е в основата на бързия и интуитивен ум, който интерпретира опита и стимулира развитието чрез обединяването на целта, плана и усилията, необходими за тяхното разгръщане. Той улеснява менталното възприемане, като строи мостове между висшите светове и земните царства. Меркурий е фактор при постигането на просветление и въздейства чрез два много важни за човека енергийни центъра – гърления и междувеждието. Той е медиатор на връзката между душата и личността и затова е наричан често Вестоносецът на Бог.

Заедно с Марс, Меркурий има отношение към еволюцията на човека. Двете планети заедно управляват знаците Овен, Близнаци, Рак, Дева и Скорпион. Той носи идеи за разрешаване на проблемите, осветявайки и най-тъмните кътчета на земята.

Меркурий и Слънцето са в непрестанна игра, движейки се между Духа и Материята и стараейки се да ги обединят в хармоничен съюз. Юпитер и Меркурий от своя страна въздействат върху Подвижния кръст – Близнаци-Дева-Стрелец-Риби, трансмутирайки материалните желания в божествена любов, а конфликтът (като едно от средствата на 4 лъч) е призван да донесе тяхното примиряване и балансиране, за да се премине постепенно към Неподвижния кръст, където се постига вече окончателно връзката на личността с душата. Там, където имаме силен контакт между Меркурий и Венера се наблюдава бленда на 3 и 5-ти лъч, а тя поражда всъщност 4-ия – на хармонията, красотата, изкуствата и висшата интуиция, до които трябва да достигнат представителите на Скорпион – тренировъчната писта за бъдещо ученичество в Стрелец. Когато тандемът е със Сатурн – на преден план са големите промени и поврати, носители на нов еволюционен етап.

Навлизайки на територията на Дева, Меркурий е в пълната си сила, защото този знак е олицетворение на интелигентността и постепенното достигане до причинно-следствените връзки на каузално ниво – или там, където е Христовото съзнание. Дева е носител на индикации за лечителски способности, мястото на единение с божествената майка. Знакът е под влиянието и на 3-ти лъч и управлява изграждането на Антакараната. Меркурий е наричан още и бог на Мъдростта.

 

ЛЪВ (22.07.-22.08.)

Giambattista Cima de Conegliano, The Lion of St Mark

Giambattista Cima de Conegliano, The Lion of St Mark

АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО СЪМ

Лъвът е в уникална позиция по отношение на Слънцето – сърцето на Слънчевата система. Това космическо притегляне създава енергийната връзка със Сириус – звездата на инициацията със специална насоченост към планетата Земя. Именно чрез нея, енергията на любовта навлиза в планетарното сърце. Посланието на Сириус е за любов и свобода, които достигат до нашето съзнание чрез съзвездието Лъв, въздействайки фундаментално върху всички сфери на живота. Основната цел на тази мощна енергийна вибрация е освобождаване от ограниченията на конкретните форми и възход на човешкия дух.

Символиката на Сфинкса обогатява представите за средствата, чрез които силата достига до истината, а това е задачата на Лъва в един процес на трансформация, зададен от изгряващия знак – да „види“ истината за себе си и да се прояви чрез нея. Именно асцедентът в наталната карта е важен, за да осъзнаем талантите и способностите си, които ще стимулират процеса на свързване с мисията на душата. Следователно винаги, когато разглеждаме този фактор, държим сметка дали констелацията Лъв е слънчев, изгряващ или противоположен като разположение знак. В зависимост от това, анализът на индивидуалните тенденции в хороскопа могат да създадат абсолютно различна картина за тенденциите в живота на персоната.

Два са важните акценти в структурата на личността със слънчев знак Лъв, които трябва да бъдат подчертани. От една страна това е Волята за просветление – движещия импулс към самопознание, разбиране и интелектуална свобода. От друга страна, това е Волята за управление и доминиране – силна контролираща тенденция, намираща именно тук своя апогей. Тази воля е необходима, за да се постигне определено ниво на майсторство и влияние върху хора от съответната група или общност, за които Лъвът се превръща в естествен лидер. При напредналата в духовно отношение личност, говорим за по-голямо разширяване на хоризонта, а в най-съвършената й реализация – за сливане на енергията на Лъва с тази на Водолей – противоположния по оста знак в неподвижния кръст.

Августовската вибрация дава на родените в пика на лятото безкрайното приемане на общочовешките принципи в общуването и неутолим стремеж към установяване на толерантни, хуманни и преизграждащи взаимоотношения. Тези хора имат потенциала да създадат такъв свят. Еволюционното развитие в Лъв позволява заличаването на егоистичния и тщеславен мотив за господство. Подобен акцент трябва да припознаят и другите два знака от неподвижната ос – Телец и Скорпион – знаци на усилената вътрешна работа към духовно извисяване и ученичество. Лъв и Водолей, чрез своите езотерични управители (нивото, на което е установена връзка и единство с душата) Слънце и Юпитер са носители на енергията на Втори лъч* (любов и мъдрост). Именно чрез тях, чрез любовта и мъдростта, човек развива индивидуалното съзнание, за да достигне до колективното, като постепенно се превръща в световен служител.

Важно е да отбележим, че Слънцето е троен управител на Лъв – екзотеричен (нивото на инкарнация във физическия свят), езотеричен (нивото, на което е постигнато сливане с душата) и йерархичен (нивото на връзка с Монадата или божествената искра). Огнената енергия на Слънцето е призвана да изгради висока степен на сензитивност в този знак. Нептун и Уран, чиито вибрации се контролират и пренасочват от Слънцето в техния дълбок окултен контекст също управляват Лъв, но на ниво душа и Монада. Този сложен процес на трансформация се освобождава постепенно във веригата от инкарнации. Именно подвластните на лъвската сила могат да постигнат единонасоченост и воля за изпълнение на Божествения замисъл, с който душите им се свързват и идентифицират.

За достигналите високи нива в духовното развитие представители на този знак, Сириус играе решаваща роля и е основен вдъхновяващ и насочващ фактор. На такъв или дори още по-напреднал етап от пътя, заедно със Сириус, влиянието на Луната и Меркурий също са от значение за Лъв. Енергията на Втори лъч се проявява най-ярко чрез тройното излъчване на звездата Регулус – едната от четирите неподвижни кралски звезди, наричана още „Сърцето на Лъва“. Силният вътрешен контрол в Лъв, се задава от Уран. В допълнение към това, такъв човек поставя пред себе си идеалистични цели, подвластни на нептунианската енергия, реализирайки мисията на сърцето по оста с Водолей. Само извънредно висока проводимост и сензитивност може да осигури синхрон с Божествения план, поставяйки ясно целта и посоката на служене за представителите на този зодиакален знак.

Констелацията Лъв е преодоляване от най-висш ранг. Затова и пътят на трансформацията води към противоположния знак, в който егото, блясъкът и личната слава остават скрити в дълбока сянка. Лъвът достига своята завършеност и цялостност, когато забрави за всичко това, приемайки Господнята молитва с призива: … да бъде Твоята воля!

Той е част от фигурата на Сфинкса – една велика загадка. Именно връзката между знаците Дева и Лъв е важна в този контекст, така както е важно и единството на духа и материята, показано чрез този древен мит. Сфинксът има глава на човек, тяло на бик, лапи на лъв и крила на орел. Най-широко разпространената представа за него се асоциира с останките в египетската пустиня, но универсалната му валидност може да бъде преоткрита на невероятни места по целия свят. Неговата мощ е вдъхновила много мъдреци, художници и писатели, а първите писмени данни намираме в „Книгата на Иезекиил” (1:4-12,24-25,27-28), където четем:

“И видях: и ето, бурен вятър идеше от север, голям облак и огън на кълба, и около него сияние, – а из средата му излизаше като че ли светлина от пламък изсред огън; от този облак се явило подобие на четири животни, подобни на чиста, нагорещена в огън мед. Всяко животно имало четири лица: на човек, на лъв, на телец и на орел. Освен това те имали четири крила, а под крилата – човешки ръце; две крила били разтворени за полет, с другите две покривали телата си; между животните се виел огън, и от огъня излизали мълнии. Виждали се и четири големи колела, по едно при всяко животно, на вид те били като камък тарсис, с цвят лазурен, като морето, със златист отблясък, предизвикан от слънчевите лъчи. В тези колела се виждали и други колела; всички те, сякаш одушевени, имали в себе си силата на живота и отвсякъде били пълни с очи, а четиритеживотни, изгле жда, били впрегнати в тях като в колесница; и когато животните се движели, заедно с тях се движели и колелата, а когато животните стоели, стоели и колелата. По време на движението им от крилата им се чувал шум и звук, като звук от много води и шум от многобройна войска. Когато стоели, шумът стихвал, а от висотата се чувал Божият глас. Защото над тези четири животни и колела се виждал небесният свод, подобен на кристал, на свода – престол като от сапфир, а на престола – пресветлият образ на човек и около него сияние, подобно на дъга, която просветва в облаците в дъждовен ден.

… И вървяха те, всяко в посока на лицето си; накъдето духът искаше да отиде, там и отиваха; когато вървяха, не се обръщаха. И когато ходеха, чувах шум от крилата им, като че шум от много води, като че глас на Всемогъщия, силен шум, като че шум на военен стан; а кога се спираха, спущаха крилата си. И от свода над главите им се носеше глас…

И видях като, че светнал метал, като че огнен изглед вътре в него наоколо…, и сияние имаше около него. Както изглежда дъга в облаци във време на дъжд, така изглеждаше това сияние наоколо.”

Синтезът на четирите същества в древен Вавилон е изобразен чрез Крилатия сфинкс. В много християнски храмове могат да бъдат видяни и други негови разновидности – напр. Свети Матей се изобразява заедно с ангел, Свети Лука се съпровожда от символ на бик, Свети Марк – на лъв, а Свети Йоан – на орел. Тези четири символа имат своето духовно, но същевременно и съвсем конкретно послание. Всъщност, апелът е за повече Знание и осъзнаване, за Воля и сила, за лъвска Дързост и кураж, за проникновено Мълчание. Ако синхронизираме знанието, волята, куража и мълчанието, то много вероятно е да постигнем висше творческо и духовно разгръщане и апогей на талантите в знака на Лъва – енергия, чрез която човек може да преживее своята върхова личностна реализация и божествено призвание.

*Втори лъч е единият от Седемте лъча, подробно обяснени в книгата на Алис Бейли “Трактат за седемте лъча”