THE COSMIC BREATH

walter-crane-neptunes-horses-1910

Walter Crane, Neptune’s Horses, 1892

Нептун е най-отдалечената планета в Слънчевата система, която обикаля Слънцето за период от 165 години. През 2011 година, тя завърши първата си пълна обиколка, след като е открита през 1846. Леденият син газов гигант е първата планета, чието съществуване става известно с помощта на математически изчисления, а не в следствие на наблюдения върху движението на небесните тела. Прекрасният син цвят в атмосферата на Нептун се дължи на съдържанието както на метан, така и на други химически съединения – все още неизследвани напълно от учените. Планетата има 6 пръстена и 13 луни, като най-голямата от тях носи името Тритон. Подобно на другите 3 най-отдалечени от Слънцето космически тела, Нептун е всъщност гигантска топка от газ, която се превръща в гореща течност под облаци от замразен метан, движещи се със скорост от повече от две хиляди километра в час.

От древни времена, Нептун е почитан като един от могъщите архетипи на трансцендентното. Богът на моретата и океаните, подобно на Венера, се издига от техните дълбини до най-висшите селения на космическия порядък. Най-често е изобразяван с тризъбец – един от символите на божественото триединство, интерпретирано във всички големи духовни традиции.

Нептун се занимава с глобалните основания на живота, поради което не можем да говорим лесно или конкретно за неговото влияние. Той е източник на мощни енергии, оказващ холистично въздействие върху процесите на духовна трансформация за дълги периоди в живота на човека. В този широк контекст са важни не просто някакви отчетливи обстоятелства в определен отрязък от време, а постоянството и тонът в отговорите, които даваме, настроението, нагласите и реакциите ни във връзка с тях. Пренастройването на системите от виждания и духовните партньорства са под прякото ръководство на тази най-отдалечена планетарна сила. Нептун е изворът на проникновение и смисъл, които придаваме на съществуването.

На 19 ноември приключва неговата ретроградната фаза, започнала на 13 юни тази година. Не е трудно да направим ретроспекция на събитията, в коите взехме или не взехме участие, „преглед“ на чувствата и амплитудите в тях, анализ на изненадващите ходове от близо и далеч и прозренията, които всичко това ни донесе. В някои от случаите е възможно да се говори за ключови преходи към нови нива на осъзнаване за истината не само по отношение на самите себе си, но и към обкръжаващата ни действителност. Бавната промяна с помощта на Нептун маркира пространството, в което нашето чувство за вътрешна значимост е поставено на изпитание. В такива моменти на преход, ние сме в ситуация на обръщане към важните въпроси за нашите обвързаности – със самите себе си и мисията си, с другите човешки същества, с биосферата на Земята и мултивселената; към намирането на вътрешни основания да приемем универсалната общност на всички неща, както и да се опитаме да прозрем надличностната логика в тяхната взаимозависимост. Енергията на Нептун изважда на бял свят истината елегантно, красиво и възвишено.

„Игрите, които хората играят“, перифразирайки знаменитото изследаване на Ерик Бърн, са само стимул да се обърнем към по-високата перспектива в мисленето, емоциите и действията. Да регистрираме случващото се в „обувките на другите“ не е лесно, но много полезно упражнение – успяхме ли? Видяхме ли отминалите ситуации от няколко възможни гледни точки? Разбрахме ли какво казват очите на „непознатия“? Този повик към повече приемане, разбиране и състрадание е поредната фаза на отваряне към духовните ценности на живота, когато движението на планетата е ретроградно. Нептунианската енергия олицетворява най-висшите вибрации на свързване с различните измерения, в които живеем. Отношение, което можем да изградим първо и най-вече чрез ценностните си ориентации – най-силната, дълбока и здрава същност на личността, стремяща се към духовна еволюция.

Изобразяването на Нептун като владетел на водната енергия, с тризъбец насочен към небесното синьо е изключително силна метафора, илюстрираща еволюцията на душата, която след научаване на уроците в дълбините на подсъзнанието и пречистена от сенките поема към безкрайността. Мощната вътрешна трансформация освобождава от материалните, емоционалните и менталните ограничения. В моментите именно на непреодолима умора и отчаяние, пред нея се отварят вратите на трансцендентното, на състоянието, наречено нирвана. Разпадът на границите позволява да пристъпим към света на идеалите и утопиите, към най-висшите намерения на креативното творение, към световната душа – anima mundi. Връзката на Нептун с всеки друг архетип го прави още по-сензитивен, фин и изтънчен, придавайки му енергията на космическите единство и любов. Всички разделения и условности са само илюзии, които той може да разбие с един удар на вълната. Затова и е толкова трудно да осъзнаем и претворим в триизмерната реалност дълбоката вибрацията на този далечен и почти неуловим дъх.

Нептун на прав ход е шанс да продължим напред и нагоре след моменти на застой, съдбовни обрати или дълбоко колебание, след усилни дни на вътрешно превъзмогване и отхвърляне на съня, в който живеем. Бъдете отворени, бъдете приемащи, бъдете осъзнати.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s