СИРОТНА ПЕСЕН

dimdeb

Днес се навършват 100 години от деня, в който ни напусна един от най-големите български поети – ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ.
Ръкописът на “Сиротна песен” е намерен от Георги Райчев след смъртта му. Стихотворението излиза за първи път през 1920г.

СИРОТНА ПЕСЕН

Ако загина на война,
жал никого не ще попари –
изгубих майка, а жена
не найдох, нямам и другари.

Ала сърце ми не скърби –
приневолен живя сирака
и за утеха може би
смъртта в победа ще дочака.

Познавам своя път нерад,
богатствата ми са у мене,
че аз съм с горести богат
и с радости несподелени.

Ще си отида от света –
тъй както съм дошъл, бездомен,
спокоен като песента,
навяваща ненужен спомен.