КОД: ЮПИТЕР

RubensZeusandHeraDetail

Peter Paul Rubens, Jupiter and Juno, Detail

Един от буквалните преводи на Юпитер го определя като „баща на светлината“ – богът, който овладява хаоса и дава началото на света, който прониква в човешкото съзнание и създава причините за общност между хората. Юпитер се движи във времето и всички негови посоки, покорява небесните върхове и благославя с яснота и перспектива универсалния ред. Той е въдворителят на висши принципи, творецът на единството от парчета колебание, главният бог в римския пантеон – бог на небето, дневната светлина и бурите, пръв сред боговете и властелин на света.

Когато ни гостува този архетип, ние преживяваме усещане за пълноценност, всеобхватност, разтваряне и споделяне. Това усещане става реално, когато е едно с енергията на всеотдайните усилия, насочени към обединение и сътрудничество. Юпитер предоставя на разположение редица материални шансове, но неговата сила води отвъд фалшивия външен блясък. Тази дълбока проникваща способност има силата на светкавица, осветяваща реалността с разбиране за най-дълбоко присъщата истина. Да, синхроничните способности могат да видят образа на света, но такъв талант е на разположение на малцина – тези, които могат да се обръщат „навътре“ и „навън“ по свое желание.

Юпитер е петата по отдалеченост от Слънцето планета и най-голямата в Слънчевата система. Заедно с другите газови гиганти в Сатурн, Уран и Нептун, тя е известна още като част от групата на юпитероподобните планети, планети-гиганти. Позната на човечеството още от древни времена, присъства във вярванията и митологиите на много култури.

Транзитът на Юпитер през Везни ще ускори тенденциите за разбиране на надличностните и общовалидни тенденции в областта на въздействие върху живота на всеки от нас, ще положи партньорствата в лоното на поредната или дори напълно нова социо-културна мисия. Твърде клиширано е архетипът на тази мощна енергия да се свързва с „голямото щастие“. По-скоро ориентацията трябва да бъде към способността за долавяне на знаците за изобилие и нови възможности, креативен потенциал и хиляди отворени врати.

На 9 септември предстои фактическото преминаване на Юпитер в знака Везни. За разлика от Сатурн, който „забавя, но не забравя“, бащата на боговете и хората е доста по-бърз. Мнозина вероятно вече са усетили приближаващата нова вълна – посоките на развитие, които той ще повлияе, често се проявяват няколко месеца преди началото на самия транзит. Има ли по-красив трон от този, на който ще се разположи Юпитер чак до 10 октомври 2017?! Планетата, чийто характер се асоциира с образа на древногръцкия бог Зевс ще обитава полетата на красотата, любовта, справедливостта и приятелството – Везни е знакът на партньорството. Предстоящата година ще благослови много съюзи с дълъг живот, изобилие и разбирателство, а бизнеса – с обща енергия за успех, разширяване и финансов просперитет. Всички дейности, насочени към умиротворяване на различията, обединение на противоположностите и балансиране на енергията на цялото, ще бъдат огрявани от лъчите на общочовешките ценности, чийто пазител е Юпитер.

Философските идеали и принципи черпят основания от дълбочината на моралния оптимизъм и естетиката на Универсума, който за Шелинг е “онова най-висше и най-достойно познание”. Везни се отличава с неповторим стил, елегантност и грация, а те ще сложат отпечатък върху всичко, с което се заемаме. В своята най-извисена октава, Юпитер може да е вашият път към просветлението.

Разбира се, абстрактната нагласа, присъща на приближаващия силен период не отнема от времето за конкретна работа и практически стъпки по пътя към индивидуалния успех и растеж, както и за ясни позиции в областта на дипломацията и преговорите, финансите, правото, различните видове партньорства, вкл. брака, изкуствата, архитектурата и дизайна. Времето ще е  добро за разширяване на приоритетите  и в личен, и в обществен план. Основните предизвикателства, но и възможности ще бъдат насочени към уменията за общуване, разрешаването на конфликти по дипломатичен път, към намирането на изход и ползи от всяка ситуация в рамките на моделa “win-win” и работейки за общото благо. Ключовата дума на следващите 13 месеца ще бъде ЗАЕДНО.

Търсете точките на пресичане, а не на разделение.

Art: Peter Paul Rubens, The Presentation of the Portrait of Marie de’ Medici, Detail, c. 1622-1625, oil on canvas, 394 x 295 cm, Musée du Louvre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s