ПЪТЯТ КЪМ ОБИТЕЛТА

san galgano italy roofless medieval chirch

Uncovered Medieval Church, San Galgano, Italy

Моля се в църквата. Така както аз си зная. Но най-вече се моля Господ да ми прати някого, когото и да е – не мога да бъда повече сам. И тъй като имах цялото време на света, изчетох почти всички книги по рафтовете в килията. Един ден измъкнах една малка книжка, която срамежливо стоеше, притисната от два дебели тома. Бяха стихове от архимандрит Серафим. Взех я и седнах пред църквата, за да почета под лятното слънце.

Когато открехнах корицата, открих, че на титулната  страница отец Емил беше изписал: Обикновено ние намираме пътя към вярата, но понякога той сам открива нас!

Преди да прочета първото стихотворение, се замислих върху посланието, оставено от моя предшественик. Седях, загледан в изгнилата порта на манастира, и си спомнях за пътя, който ме доведе дотук преди много години. Пътят, който винаги и винаги ме отвеждаше в манастира, въпреки че рутината и инерцията ме пришпорваха все към града…

Отчетливи удари на метал върху дърво ме изкараха от унеса. Някой настойчиво чукаше на манастирските порти. За първи път от двадесет години! Сетне хлопането спря насред един недовършен удар. В чия ли ръка бе останало този път ръждивото чукче?

Из: “Пътят към обителта”, разказ от Стефан Бонев, публикуван в сборника “Пред прага на храма”, изд. Хермес, 2012, http://www.stefanbonev.eu

stefan

… живота да обичаш

и жив да си във гроб;

и никой да не знае

за твоите борби –

туй моята съдба е…

и твойта, може би!…

Из “Може би” от архимандрит Серафим

 

На разпети петък погребахме Стефан – един от най-известните пловдивски писатели.

Отиде си внезапно…

С чувство на благодарност за времето, през което сме били заедно, споделям част от един негов разказ – може би най-симптоматичния за емоциите, които душата му бе приютила. Изключителен разказвач, винаги усмихнат, и сега отново препрочитайки го – сякаш чувам гласа му – бодър и весел глас, пълен с живот. Разказите му са пъстри и живи, понякога абсурдни, но най-вече романтични, нежни и лирични… Като самия него.

Почивай в мир, скъпи приятелю!

Маги

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s