СЪРДЕЧНА КОХЕРЕНТНОСТ

SWAN LAKE BY IRINA KARKABI

Swan Lake By Irina Karkabi

Потапянето в сладостното блаженство на красивия спомен е нещо, на което се отдаваме често съвсем спонтанно. Нима има нещо по-естествено от стремежа към преживяване на нежност, спокойствие и свързаност с красотата и добротата около нас. В такива моменти изпитваме онова стоплящо чувство на принадлежност и благодарност за сливането с тази представа и енергията на любовта. Тя не е обикновено „виждане“ на спомена върху екрана пред затворените ни очи. Тя е потапяне в океана на една дълбока отдаденост.

Сърцето е чувствително към образите, възникващи в съзнанието ни. То е същество от любов, което реагира мигновено, ако се концентрирате и усетите неговия отговор. Епизодите на щастие са оцветени различно при всеки. За едни това е приятната и разтоварваща разходка сред природата, за други – изкачването на високи върхове, при трети е погледа на дете, а за четвърти – смирения акт на благодарност.

По време на медитация, ние извикваме красивия спомен и това активира сърдечната вибрация. Често, на устните е изписана неволна усмивка, което от своя страна е доказателството за свързване с една обособена част от главния мозък, за удобство наричана „емоционален мозък“. Чувството е съпроводено с топлина и разширяване на областта в средата на гръдната кост, където е ситуирано нашето физическо сърце. Именно тези преживявания са знак за наличие на сърдечна кохерентност.

Сърдечната кохерентност е постигането на вътрешна съгласуваност, усещане за хармония, равновесие и емоционален баланс. Сред многобройните изследвания по темата са тези на „Америкън джърнъл от кардиолоджи“, където учените от института (McCraty, Atkinson etc., 1995) доказват, че дори краткотрайното свързване с позитивна емоция, благодарение на спомен или дори на въображаема сцена, много бързо довежда до преминаване на сърцето във фаза на кохерентност. То изпраща сигнал до емоционалния мозък и по този начин контактът между тях е установен. От своя страна, емоционалният мозък транслира импулс до сърцето и усилва неговата кохерентност. Тази размяна на енергия между „двете сърца“ продължава различно дълго при всеки, но ако се концентрираме върху процеса, и задържим визуализацията, можем да се радваме на блаженство в рамките на 30 и повече минути.

Кохерентността създава равновесие в нервната система, което ни позволява да подобрим интуицията си и качеството на своите реакции. Именно чрез нея се активира мъдростта на емоционалния мозък и функциите, за които отговаря когнитивния мозък – разсъждение, абстрактни умозаключения и планиране. Кохерентността ни свързва с нашето „вътрешно аз“ и образно казано повишава оборотите, придвижва ни към друго ниво на функциониране, преодолявайки хаоса или негативизма в мислите.

Медитацията на сърцата близнаци е един от инструментите за постигане на сърдечна кохерентност. Чрез нея ние активираме сърдечния център, но също и енергията в емоционалния мозък и другите центрове в областта на главата, като по този начин се хармонизират функциите на ендокринните жлези, които отговарят за тях. Затова и медитацията носи това име – тя ни свързва с „вътрешното аз“, но също и с „висшия аз“, активира физическото и духовното ни сърце едновременно. Тя е инструмент не само за преодоляване на стресови ситуации или негативни емоции, тя е цялостен метод за саморегулация на най-висши нива.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s