ЦЕНАТА НА МЪЛЧАНИЕТО

“Който не разбира мълчанието ти вероятно няма да разбере и думите ти.”

Елберт Хъбард

DorinaThoughts

Artist: Dorina Costras

При преживяна травма или силна интровертираност, не е лесно за участниците в една терапевтична група да разкрият своите преживявания. Те могат да изглеждат като вцепенени под напора на силата на чувствата си. Те може да са загубили връзка с това, което възприемат и разбират и попадайки в определени социални ситуации – напр. на парти, по време на важна делова среща, или при адаптация към нова работна среда. Вярвайки, че техните вътрешни преживявания нямат никаква смислена стойност за никого, те изключват, омаловажават и отхвърлят чувствата си, а след като всичко е преминало, задълго се въздържат да споделят за опита си в тях Те често не си дават сметка за автентичните състояния, през които преминават, както и за мислите и чувствата си в резултат на самоподценяването и автосаботажа. Логичното следствие от тази верига е именно техният песимизъм и липсата на вяра, че са способни да дадат някакъв принос, безнадеждността и празнотата.

Въпреки това, парализиращото убеждение, че тези хора не са достатъчно адекватни или, че не могат да се интегрират в един групов процес е погрешно. Всеки има своя уникален опит и разбиране за света и те се разгръщат постепенно в хода на човешкия живот. Ние всички имаме възприятия, мисли, чувства и емоционални реакции към съответните междуличностни отношения. Ние сме това, което преживяваме, и ако се отдалечаваме от същността си при всяка по-трудна за нас ситуация, това ще ни превърне в един обеднял, повърхностен и самотен човек. Онова, което трябва да откриeм и анализираме са причините, поради които се самоизключваме от определени ситуации, ставайки все по-отчуждени от опита и автентичното преживяване в нашите междуличностни отношения.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s