Медитация на сърцата близнаци

Истина е, че всеки човек подсъзнателно се стреми към спокойствие и вътрешен мир. Истина е и, че не винаги разбираме механизмите, предизвикващи негативизъм в думите и действията. Много от дисфункционалните емоции или натрапчиви отрицателни мисли могат да бъдат преодолени в относително кратък отрязък от време. При редовна практика на Медитацията на сърцата близнаци, са необходими само няколко седмици за постигането на така желаните вътрешно спокойствие и тишина.

Чрез Медитацията на сърцата близнаци ние изпращаме позитивна енергия към всички нуждаещи се като едновременно поддържаме стабилна положителна вътрешна нагласа. По този начин, искрените послания за здраве, щастие, любов, изобилие и благоденствие автоматично се връщат към медитиращия. Интензивното въздействие при груповата практика спомага за коригиране дисбаланса в нашите фини тела, изчиствайки замърсената, болна или блокирана енергия. С времето, значително се подобрява и здравословното ни състояние и имунитет. Практикуващият става много по-магнетичен и успешен, тъй като в състояние на неподвижност се енергизират всички потенциални способности и таланти.

Медитацията е изключително достъпна, лесна за изпълнение и културно толерантна. Тя се практикува от хиляди хора по целия свят.

Twin Hearts Mditation

Медитацията се провежда всяка събота от 11.00 часа

Пловдивски културен институт, ул. „Иван Перпелиев“ 5, Зала 5

Вход свободен

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s