22 Отворени Врати

truman

Няма специални врати за бедите и щастието в човешката съдба. Те идват, щом човек сам ги повика като възнаграждение за доброто или злото, следвайки така, както сянката следва материята.

Из “Трактатът “Тай Шан”, Анонимен автор от династията Сун (1127-1279)

 

Всяка сутрин се събуждаме и започваме да планираме деня си. Задаваме си въпроси, мечтаем или просто се радваме на пътя, който се открива пред нас. Всеки ден се изправяме пред своя Портал на щастието. Изправяме се пред 22 отворени врати и поредната възможност да направим нов избор.

Това е едномесечна програма за постигане на повече удовлетвореност и радост в живота. Можетe да тествате всяко едно от посланията по 1 ден в седмицата, проверявайки истинността му – бъдете осъзнати за смисъла му и чувствата, които то предизвиква. Съгласни ли сте с него? Импонира ли на вашия темперамент или ценностна система? Вярвате ли в това?

Наблюдавайте за знаци на промяната около себе си, защото те ще се появят по-скоро, отколкото очаквате. Погледнете на всеки от тези 22 дни като на още една възможност да започнете нещо отначало.

happiness

Изследвайте своя вътрешен свят. Възползвайте се и от най-новия ни онлайн курс. Вижте повече: Душата е творецът

1. Отворете сърцето си за истината. Приемете я. Каквато и да е тя.
2. Бъдете подвижни, не потъвайте в негативни емоционални състояния.
3. Обграждайте се с добронамерени и открити хора, които внасят усмивка и спокойствие във вашия ден. Инвестирайте в нови приятелства.
4. Бъдете конкретни в плановете си.
5. Празнувайте всеки успех, който сте постигнали.
6. Научете повече за позитивното претълкуване и го използвайте активно като техника за самопрограмиране.
7. Освободете се от излишните товари, с които сте се нагърбили. Ако въпреки това се чувствате претоварени, помислете за нова скала на приоритетите.
8. Следвайте вярното темпо.
9. Вдъхновявайте другите да дават най-доброто от себе си – така и вие ще се чувствате подкрепени.
10. Поддържайте „чисти” отношения с хората. Бъдете откровени по ненараняващ начин.
11. Отворете очите си за силата и красотата на живота. Огледайте се.
12. Всеки ден практикувайте щедрост, благородство и доброта.
13. Променете начина си на общуване – изслушвайте търпеливо.
14. Обикнете самотата, влезте в себе си и попътувайте.
15. Не подценявайте неизвестността – вземайте предпазни мерки навреме.
16. Преди да се скарате с някого, си спомнете, че всеки има право да бъде това, което е.
17. Отделяйте достатъчно време в грижа за най-близките и особено за децата – те са изворът на „жива“ вода.
18. Не бъдете излишно строги към себе си и навреме се освобождавайте от някои ограничения.
19. Отворете се за новото и му се радвайте – движете се напред.
20. Поддържайте позитивна нагласа към всичко случващо се в живота ви, независимо колко тежко е изпитанието. Дайте си време.
21. Ако осъзнавате безсилието си, не се колебайте да потърсите помощ.
22. Спортувайте, дишайте, медитирайте.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s