In Tune with Time

време

Има красиви сентенции за времето…

Според американската психоложка Вирджиния Сатир, то е своеобразна мярка за зрелостта в един жизнен път: „Когато човек дойде на този свят, той изобщо не знае как да оценява времето. Това се научава бавно, в продължение на години. Натрупването на опит по отношение на времето и неговото използване е един от най-сложните проблеми на човешкото съществуване.“

Крилатата фраза на Левски – „Ние сме във времето, и времето е във нас“ е може би най-брилянтното и лаконично определение на тази философска категория в българската литература. Човекът, с неговото индивидуално усещане и виталност е арената за случване на собственото му психологическо време.

Тялото притежава способността да възприема субективно темповете, отмервани от часовете, минутите и секундите. Тази негова способност се проявява чрез сърдечния ритъм и един изключително чувствителен вътрешен инструмент – сърцето. Как се чувствахте днес? Заети, щастливи, отчаяни? Успявате ли да синхронизирате своите различни скорости на движение? Колко бързо изтича един ваш ден? А дали имахте търпение?

Времето е като холограма, през която можем да преминем в друго пространство. Но думата ми днес е за времето вътре в нас – времето, което преодолява нетърпението, което трансформира и ни води към автентичния АЗ. Играейки, ние го натоварваме със смисъл, освобождаваме се от хватката на самоконтрола и преживяваме усещането за свобода по-пълноценно. Ето за това време си струва да се говори.

Вярното темпо е всъщност вярното отношение към времето. Не бързайте толкова. Всеки разговор за времето е разговор за това как всъщност създаваме мислите, чувствата и действията си. Как обичаме? Как удължаваме живота на времето, посвещавайки се на другите? Защото имаме Време за всичко…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s