Дървото на желанията

„Веднъж един пътешественик седнал да си почине под едно дърво. Почувствал се крайно изтощен и жаден и се размечтал за малко вода, та да утоли жаждата си. Представил си чист и звънлив поток и какво да види – природата сякаш веднага отговорила на неговото желание. Човекът се обърнал, дочувайки ромона на водата, игриво подскачаща близо до дървото. След като отпил от изворчето, той си помислил, че може би ще е добре и да се нахрани. И отново, като по чудо, в близост до него се появили няколко блюда.

Но ето, че изминало време и нашият герой се почувствал твърде уморен, за да продължи по пътя си. Отново се изпълнил с желание за сладка почивка. Без да забележи, почти естествено и веднага, до него се оказало едно прекрасно и удобно легло, на което той легнал да поспи. Минало доста време, а човекът все още не забелязвал, че всъщност седи под дървото, което изпълнява желания.

Вечерта, когато се събудил мъжът, слънцето вече залязвало и нощта бавно падала. Изведнъж, поради причина на обикновената си човешка природа,  героят бил завладян от особено чувство – чувството на страх. Помислил си: „О, толкова е тъмно! Дали няма отнякъде да се появят тигри и да ме изядат?” Така и станало. Станало както той пожелал…“

Будистка притча

Това е една от любимите ми приказки, които използвам в практиката си, за да въведа темата за силата на нашите намерения. Древната мъдрост ни учи, че енергията следва мисълта и в подкрепа на това всеки от нас може да даде много примери.  Вероятно забързани в ежедневното тичане, пропускаме да си дадем сметка колко често ние наистина получаваме това, от което се нуждаем, и много повече. Дали успяваме да се изпълним с благодарност за всички добри жестове на съдбата и хората около нас. И не сме ли твърде увлечени в преследването на придобивки, забравяйки за истински важното – качеството на нашите усещания за света и самите себе си. Забравете за страха, назовете го смело и съберете сили да го погледнете в очите. Само миг по-късно ще забележите една химера да се отдалечава.

Wish-fulfilling Tree

Wish-fulfilling Tree

Make a wish…

2 thoughts on “Make a wish…

  1. Nadya says:

    You are what you think 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s