Truth is Universal

Image

Истината е универсална.

Символиката на Сфинкса се интерпретира от редица древни традиции с вдъхновение, което може да придаде само една универсална истина. Eдна истина, която пази и разпространява посланията чрез знакови образи, закодирани в тъканта на времето. Сфинксът има глава на човек или ангел, тяло на бик, лапи на лъв и крила на орел. Най-широко разпространеният мит за Сфинкса се асоциира с останките в египетската пустиня. Но универсалната валидност и сила на този символ може да бъде открита на невероятни места по целия свят.

Синтезът на четирите същества в античен Вавилон е изобразен чрез Крилатия сфинкс. В много християнски храмове от различни традиции могат да бъдат открити уникални изображения, свързани с  древната мъдрост – напр. Свети Матей се изобразява с глава на ангел, Свети Лука се съпровожда от символ на бик, Свети Марк  – на лъв, а Свети Йоан – на орел. Четирите символа имат своя абстрактен, но и по-прагматичен прочит. Всъщност, апелът е за повече знание и осъзнаване, за воля и кураж, за лъвска дързост и проникновено мълчание. Апелът е и за повече истинност, резултатност и ефикасност на усилията, вложени в един наглед обикновен ден.

Светът днес е арена за дебат, а един от най-важните от всички е за автентичността и посоката. След като зададем повече от популярния въпрос „А сега накъде?“, разговорът по същество за това „Кои сме ние?“, може да се превърне в удивително откровение. В практиката си, многократно съм се убеждавала, колко труден и драматичен понякога е един опит да пресъздадеш собствения си портрет в повече детайли. И в краткия ни земен живот, не е ли това, всъщност, един непрекъснат процес на търсене и преоткриване на идентичността?! Веднъж достигнали върха на пирамидата по Маслоу, етапът на самоактуализацията се превръща в критичната фаза, която извървяваме към нашата голяма цел. Целта, която сами разтваряме пред себе си, подобно на ветрило от възможности и постигаме не само с ум, но и със сърце.

В книгата на МCKS „Сфинксът“ преоткриваме древните истини чрез силата на сутрите, прецизно събрани и представени от Шарлот Андерсън. „Сфинксът“ е книга, завладяваща ни и с мощните внушения, които дори съвременният, високотехнологичен стил може да припознае като свои. Мъдростта, достигнала до нас от книгата на Йезекиил се интерпретира не само като апел за повече автентичност в лидерството и екипната работа, но и като мощен вътрешен импулс за осъзнаване. Като кураж да разпознаем смелото си лице и да преследваме целите с постоянство, търпение и дисциплина.

Всеки ден.

„Успешното планиране не приключва с постигането на целта, то включва познание за ефекта от целта, след като тя бъде постигната. Преуспелите хора мислят за своя бизнес винаги и навсякъде. Те дишат с целта. Тези хора виждат напред в бъдещето. За тях унищожаването на препятствието е последен избор.“ MCKS

The Book

The Book

 

2 thoughts on “Truth is Universal

  1. Nadya says:

    Very inspiring and informative Maggie 🙂 love

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s