Херман Хесе

Херман Хесе

С романа си “Игра на стъклени перли” Хесе ни пренася в тайната игра на музите. През 1950 г. той казва: “Европейската душа е създала музиката – този въплътен порядък, този върховен символ на цялото достойно преклонение, на всичко, към което трябва да се стремим. Излишен е въпросът способни ли са изкуството и прекрасното да направят човека по-добър и по-силен; те непрекъснато, подобно на звездното небе, ни напомнят за светлината, порядъка, хармонията, смисъла в хаоса.”

Неговата нагласа към това най-висше от всички изкуства въплъщава и юнгианската теза за сянката като подсъзнателен субстрат, живеещ във всеки човек. Именно музиката, според Хесе е пътят тя, сянката, да бъде демитологизирана във времето, дадено на един човешки живот. Музиката, не само като естетически, но и най-вече като философски и морален израз на най-дълбинната наша същност. Музиката, като най-висша вибрация на мъдростта, хармонизираща крайностите на душата.

И още:

“Произходът на музиката е твърде далечен. Тя възниква от отмереността и се корени във великото единно начало. Великото единно начало създава два полюса; двата полюса дават силата на тъмнината и светлината… Съвършената музика има своите извори. Тя се поражда от равновесието. Равновесието се поражда от справедливостта, справедливостта – от смисъла на света. Затова за музиката можем да говорим само с човек, разбрал смисъла на света.”

             

Херман Хесе,

запечатал чрез “Игра на стъклени перли” своята мечта за всемирно единство в един въображаем и мечтан свят на извисеност и красота.

Играта на стъклени перли

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s